Wstęp

A A A

1 maja 2017 w Sochaczewie zmienił się operator odbierający odpady od mieszkańców - zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i  jednorodzinnej. Konsorcjum Remondis&Zebra zastąpiło przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami.

Worki na śmieci segregowane są dostarczane do domów lub można je odbierać w UM.

Stawki za wywóz śmieci w Sochaczewie to 19 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 38 zł.

Opłaty wnosimy bez wezwania co dwa miesiące. Kwotę obliczamy sami w następujący sposób: liczba osób zamieszkujących dom lub mieszkanie x 19 zł (lub 38 zł) x 2 (liczba miesięcy). Opłatę przelewamy na przypisany nam indywidulany numer konta bankowego (patrz po lewej – zakładka JAK I GDZIE PŁACIĆ).

 

 Terminy wnoszenia opłat:

za styczeń i luty - do 15 lutego,

za marzec i kwiecień - do 15 kwietnia,

za maj i czerwiec - do 15 czerwca,

za lipiec i sierpień - do 15 sierpnia,

za wrzesień i październik - do 15 października,

za listopad i grudzień - do 15 grudnia,

Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 lub przelewem na indywidulany rachunek bankowy. Konta, na które dotychczas właściciele domków jednorodzinnych dokonywali wpłat są nadal aktualne.

 

 Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie, jeśli tylko segregują odpady. Muszą tylko pamiętać, że zniżka będzie naliczona wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie.  Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do ulgi, warto zatem przelew wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by był na koncie UM we wskazanych powyżej terminach wnoszenia opłat.

 

 Ważna zmiana obowiązująca od lipca 2016 roku! Nie wsypujemy popiołu do pojemników, razem z odpadami zmieszanymi, lecz gromadzimy go w oddzielnych workach. Pracownicy firmy Partner dostarczą worki do domów. Można je również otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM, pokój 43.

 

Gmina Sochaczew w imieniu sześciu samorządów ziemi sochaczewskiej (w tym miasta), rozstrzygnęła przetarg na prowadzenie jednego, wspólnego dla wszystkich Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Usługę tę świadczyła i nadal będzie świadczyć spółka Zebra Recykling. PSZOK działa w tym samym miejscu co dotychczas, czyli przy ul. Chemicznej 8 (teren dawnego Chemitexu). Mieszkańcy miasta figurujący w rejestrze płacących za śmieci, własnym transportem mogą zawieźć do punktu gruz budowlany, odpady zielone, zepsutą pralkę czy telewizor, baterie, akumulator, opony, starą kanapę, przeterminowane leki. Za ich odbiór PSZOK nie pobiera żadnych opłat. 

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, jej zasad działania na terenie miasta, udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

 

 Dokładny harmonogram odbioru śmieci opracowano wyłącznie dla prywatnych posesji (patrz po lewej - zakładka HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI), gdyż z bloków spółdzielczych, wspólnot i innych budynków wielorodzinnych odpady odbierane są wedle poniższego schematu:

- dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki - śmieci niesegregowane,

- raz w tygodniu – śmieci posegregowane, tj. papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe czyli np. kartony po mleku i sokach. Tylko szkło odbierane będzie raz na dwa tygodnie.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>