Wstęp

A A A

Od 1 maja 2017 w Sochaczewie zmienia się operator odbierający odpady od mieszkańców - zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i  jednorodzinnej. Konsorcjum Remondis&Zebra zastępuje przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami i to ono będzie dbało o dostarczenie pojemników na Państwa posesje, dowóz worków na odpady zielone, segregowane i popiół, to ono zabierze odpadki spod domu i zajmie się ich, zgodnym z prawem, zagospodarowaniem. W związku z tym dojdzie do wymiany wszystkich pojemników na śmieci - zarówno tych zmieszanych, jak i segregowanych.

Odbiór dotychczasowych pojemników:
Zabudowa wielorodzinna:
Konsorcjum Remondis&Zebra odbierze swoje pojemniniki na odpady zmieszane do końca tygodnia tj. do dnia 30.04.2017. W tym samym czasie nowe pojemniki ma podstawić przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami.
Zabudowa jednorodzinna: Konsorcjum Remondis&Zebra dostarcza już do mieszkańców informacje kiedy będzie odbierać swoje pojemniki na odpady zmieszane.
UWAGA!!! Do dnia odbioru pojemników przez Remondis możemy wrzucać do nich śmieci i z tymi śmieciami je oddajemy. Jeśli zdarzy się przypadek, że firma Partner już dostarczyła nowy pojemnik i wciąż mamy też stary - śmieci oczywiście wrzucamy do tego nowego.
Nowy operator będzie dostarczał pojemniki do domów prywatnych najszybciej jak się da. Jest to jednak ogromna operacja - w Sochaczewie śmieci są odbierane z ponad 4735 domów jednorodzinnych.

Co robić jeśli zabrano stare pojemniki, a nowych wciąż brak?
- Po pierwsze zgłosić ten fakt w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM w Sochaczewie (tel. 46 86 222 35 w.410, 411, 412).
-
Po drugie spokojnie gromadzić śmieci w workach a potem:
*W blokach wielorodzinnych - wynosić je do altanki, nowy operator je odbierze.
*W domach jednorodzinnych - także gromadzić śmieci w workach, a gdy nadejdzie termin wywozu - wystawić worek zamiast pojemnika.
Oczywiście są to sytuacje wyjątkowe, UM miasta wspólnie z nowym operatorem czyni wszystko, by do nich nie dochodziło. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość oraz natychmiastowe zgłaszanie problemów.

Worki na śmieci segregowane tak jak dotychczas będą dostarczane do domów lub można je odbierać w UM.

Stawki za wywóz śmieci w Sochaczewie nie zmieniają się. Za segregowane, tak jak do tej pory płacimy, 12,80 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 22.00 zł.

Opłaty wnosimy bez wezwania co dwa miesiące. Kwotę obliczamy sami w następujący sposób: liczba osób zamieszkujących dom lub mieszkanie x 12,80 zł (lub 22 zł) x 2 (liczba miesięcy). Opłatę przelewamy na przypisany nam indywidulany numer konta bankowego (patrz po lewej – zakładka JAK I GDZIE PŁACIĆ).

 

 Terminy wnoszenia opłat:

za styczeń i luty 2017 - do 15 lutego,

za marzec i kwiecień 2017 - do 18 kwietnia,

za maj i czerwiec 2017 - do 16 czerwca,

za lipiec i sierpień 2017 - do 16 sierpnia,

za wrzesień i październik 2017  - do 16 października,

za listopad i grudzień 2017 - do 15 grudnia,

Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 lub przelewem na indywidulany rachunek bankowy. Konta, na które dotychczas właściciele domków jednorodzinnych dokonywali wpłat są nadal aktualne.

 

 Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie, jeśli tylko segregują odpady. Muszą tylko pamiętać, że zniżka będzie naliczona wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie.  Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do ulgi, warto zatem przelew wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by był na koncie UM we wskazanych powyżej terminach wnoszenia opłat.

 

 Ważna zmiana obowiązująca od lipca 2016 roku! Nie wsypujemy popiołu do pojemników, razem z odpadami zmieszanymi, lecz gromadzimy go w oddzielnych workach. Pracownicy firmy Partner dostarczą worki do domów. Można je również otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM, pokój 43.

 

Gmina Teresin, w imieniu sześciu samorządów ziemi sochaczewskiej (w tym miasta), rozstrzygnęła przetarg na prowadzenie jednego, wspólnego dla wszystkich Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Usługę tę świadczyła i nadal będzie świadczyć spółka Zebra Recykling. PSZOK działa w tym samym miejscu co dotychczas, czyli przy ul. Chemicznej 8 (teren dawnego Chemitexu). Mieszkańcy miasta figurujący w rejestrze płacących za śmieci, własnym transportem mogą zawieźć do punktu gruz budowlany, odpady zielone, zepsutą pralkę czy telewizor, baterie, akumulator, opony, starą kanapę, przeterminowane leki. Za ich odbiór PSZOK nie pobiera żadnych opłat. Umowa na prowadzenie PSZOK obejmuje okres: 1 lipca 2016 – 30 czerwca 2017 roku.

 

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, jej zasad działania na terenie miasta, udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

 

 Dokładny harmonogram odbioru śmieci opracowano wyłącznie dla prywatnych posesji (patrz po lewej - zakładka HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI), gdyż z bloków spółdzielczych, wspólnot i innych budynków wielorodzinnych odpady odbierane są wedle poniższego schematu:

- dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki - śmieci niesegregowane,

- raz w tygodniu – śmieci posegregowane, tj. papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe czyli np. kartony po mleku i sokach. Tylko szkło odbierane będzie raz na dwa tygodnie.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>