Jak segregować śmieci

A A A

SEGREGACJA W BLOKACH 

Śmieci segregujemy na:
szkło
papier
plastik
metale i opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra paki, czyli mówiąc najprościej np. opakowania po sokach, czy mleku)
oraz na tzw. odpady zmieszane ulegającą biodegradacji, czyli głównie odpadki kuchenne, oraz te śmieci, których nie da się wysegregować (np. pampersy) 
 

Tak posegregowane odpady mieszkańcy bloków wynoszą do oznaczonych pojemników, które stoją na terenach spółdzielni, wspólnot i na terenach miejskich. Nie trzeba więc niczego gromadzić w workach w domu. Wystarczy codziennie rano w drodze do pracy wrzucić śmieci do odpowiednich pojemników przed blokiem, czy ustawionych na ulicy.

 

Kolory pojemników 

niebieskie na papier
białe na szkło (białe i kolorowe) 
żółte na plastik
szare na metale i opakowania wielomateriałowe
zielone na odpady zielone to jest trawę kwiatki z doniczekResztę odpadów tzw. zmieszanych - ulegających biodegradacji, czyli głównie odpadków kuchennych, oraz tych, których nie da się wysegregować (np. pampersy), brudne zatłuszczone papiery, zabrudzone jedzeniem pojemniki itd, wrzucamy do zwykłych pojemników w śmietnikach. Generalna zasada jest taka, że do pojemników na odpady segregowane wrzucamy rzeczy czyste i suche. Resztę do zwykłych pojemników na śmieci zmieszane. 

 

Z pojemników przy blokach odpady zmieszane są odbierane dwa razy w tygodniu. Segregowane raz na tydzień lub dwa razy na miesiąc w przypadku szkła. 

 

SEGREGACJA W DOMACH JEDNORODZINNYCH 

Mieszkańcy domków jednorodzinnych segregują śmieci w workach. 
w białych – szkło
w żółtych papier, plastik, metale i odpady wielomateriałowe
w zielonych odpady zielone czyli trawę i liście

Worki i pojemniki na odpady zmieszane dostarcza firma, która wygrała przetarg. W rzeczywistości we wszystkich domach pozostały pojemniki, których Państwo użwali dotychczas. Przetarg wygrało bowiem konsorcjum firm Remondis-Zebra, które obsługiwały już dużą część miasta. Konsorcjum zawarło też porozumienie z firmą Ekoserwis, która była trzecim podmiotem na naszym rynku. W jego wyniku pojemniki, które należą do Ekoserwisu, są używane teraz przez konsorcjum. 

Zarówno worki, jak i pojemniki mają minimalną pojemność 120 litrów. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach można złożyć do UM miasta wniosek o wydanie większego pojemnika.

Śmieci zmieszane są odbierane raz na dwa tygodnie, segregowane raz na miesiąc, a zielone – pięć razy w roku.

Władze miasta przewidują też zakup i możliwość użyczenia mieszkańcom kompostowników. 

Popiół wyrzucamy do pojemników na śmieci zmieszane.

Odpady budowlane pochodzące z remontów są odbierane każdorazowo, do podstawionego przez firmę śmieciową pojemnika, po wcześniejszy zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM.

Tzw. odpady problemowe (np. wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, opony, akumulatory, chemikalia i inne) są odbierane na dotychczasowych zasadach tj. dwa razy w roku, po wcześniejszym ogłoszeniu terminu zbiórki przez UM.

 

STARE LEKI - TYLKO DO APTEKI

Niewykorzystane lekarstwa uważane są za odpad niebezpieczny, dlatego nawet niewinnie wyglądającej witaminy C, syropu na kaszel czy wapna nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza. Farmaceutyki to chemia, umieszczone na wysypisku mogą przeniknąć do gleby i wody, stanowić realne zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Leki muszą trafić do pojemników ustawionych w aptekach, skąd zabierze je wyspecjalizowana firma i podda odpowiedniemu procesowi utylizacji. Apteka musi je przyjąć bezpłatnie, nie może żądać nawet symbolicznego wynagrodzenia za odbiór przeterminowanych lekarstw.

Oto wykaz aptek:

● Apteka „ NOWA” ul. Staszica 28,

● Apteka „ NA PODZAMCZU ” ul. Traugutta 3A,

● Apteka ul. Pokoju 7,

● Apteka ul. 1 Maja 4,

● Apteka „ NATURA ” ul. Dąbrowskiego 2,

● Apteka „ ZDROWIE” ul. Żeromskiego 29G,

● Apteka „ REMEDIUM ” ul. Chodakowska 23,

● Apteka „ SERDUSZKO ” Al. 600-lecia 9,

● Apteka „ SERDUSZKO ” ul. Batalionów Chłopskich 3/7,

● Apteka „ SŁONECZNA ” ul. Żeromskiego 41A ( Przychodnia ALMED ),

● Apteka „ INTER APTEKA ” ul. Warszawska 118 ( market Carrefour ),

● Apteka „ VITA ” ul. Gawłowska 3,

● Apteka ul. Al. 600-lecia 39 ( market Kaufland ),

● Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16. 


 BATERIE I AKUMULATORY – DO JEDNEGO Z 18 KOSZY

Odpadem niebezpiecznym są także wszelkiego rodzaju baterie i małe akumulatorki montowane w aparatach fotograficznych, kamerach, zabawkach. Muszą być one poddane utylizacji, a procesem tym zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Zużytą baterię czy akumulatorek wystarczy wziąć w kieszeń, do torebki i przechodząc np. koło Urzędu Miasta, starostwa, albo jednego z domów kultury bezpiecznie się ich pozbyć.

Kolorowe, wyraźnie oznaczone pojemniki na baterie znajdują się w osiemnastu punktach na terenie miasta. Oto ich wykaz:  

● Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 15 Sierpnia 44

● Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. H. Sawickiej 5

● Szkoła Podstawowa  Nr 4, ul. Staszica 25

● Szkoła Podstawowa Nr 7 i Gimnazjum Nr 3, ul. Chopina 99

● Gimnazjum Nr 1, ul. H Sawickiej 7

● Gimnazjum Nr 2, ul. Staszica 106

● Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska 16

● Zespół Szkół Ogólnokształcących , ul. 15 Sierpnia 4

● Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 63

● Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Piłsudskiego 51

● Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

● Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Al. 600-lecia 90

● Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Ziemowita 10

● Szpital Powiatowy w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7

● Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 8

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul.15 Sierpnia 83

● Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, ul. Piłsudskiego 26

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>