Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wzory dokumentów i wniosków

A A A

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
wniosek_sport.doc

....................................................................................................................................................................................................................

2. SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA DOTYCZĄCEGO WSPARCIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU
sprawozdanie_sport.doc

.....................................................................................................................................................................................................................

3. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA
wniosek_o_przyznanie_stypendium_sportowego.doc

 ..............................................................................................................................................................................................................

4. WZÓR UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wzór oferta

................................................................................................................................................................................................................

5. WZÓR UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wzór sprawozdania_19a.doc

 ..............................................................................................................................................................................................................

6. WZÓR OFERT REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 1 - Oferta realizacji zadania

................................................................................................................................................................................................................

7. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agata Kalińska - Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych
Data wytworzenia: 05.01.2017
Opublikował: Joanna Augustyniak
Data publikacji: 30.07.2012 12:38


  rejestr zmian