Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

NGO - konsultacje

A A A

 


ZARZĄDZENIE NR 202/16

 

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zarządzenie 202.16.PDF

 Formularz konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy

Wnioski z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

 

Ogłoszenie

pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” do dnia 02 września 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. 


Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu 2017.doc


 

Zarządzenie Nr 265.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.11.2015 r.w sprawie powłołania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

 


 

 

Zarządzenie Nr 266.2015  Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.11.2015 w sparawie powołania Sochaczewskiej Rady Sportu.pdf

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 234/2015

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13.10.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacieZARZĄDZENIE NR 222/2015

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 06.10.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Załącznik Nr 1 cz.2 - Formularz konsultacji projektu
Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016
 

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracy

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ” do dnia 01 września 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. 


Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 

do pobrania - 1.docx           

 


Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2015

 

 

protokol.zip

 


 

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 23.09.2014 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2015

 

Zarządzenie Nr 202 2014 Konsultacje.pdf

Program współpracy na 2015 projekt.pdf

formularz_konsultacji 2015.doc

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta Sochaczewa przedstawia projekty uchwał dotyczących:

  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2015
  2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2015

 

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2014 rok” do dnia 31 sierpnia 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl. Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

 

Formularz propozycji 2015.docx

 


 

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu "ocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014

protokół (PDF)

 

 


 

Burmistrz Miasta Sochaczewa przedstawia projekty uchwał dotyczących:

 

  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2014
  2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2014

 

 


 

Zarządzenie Nr 204/2013

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.09.2012 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2014

 

Zarządzenie Nr 204 2013 Konsultacje.pdf

Program współpracy na 2014 rok.pdf

formularz konsultacji 2013.doc

 


 

 

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracyBurmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2014 rok” do dnia 31 sierpnia 2013 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl.Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Karta propozycji

 

 


 

Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.

 

Opinia po konsultacji .doc 

 


 

 

Burmistrz Miasta Sochaczewa przedstawia projekty uchwał dotyczących:

  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2013
  2.  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2013

 

 Projekt Narkomania 2013.doc  


Zarządzenie Nr 166/2012

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

z dnia 25.09.2012 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013

 Zarzadzenie nr 166/2012.pdf

Program współpracy na 2013 rok.pdf

Formularz konsultacji.doc


 

W dniu 28.09.2012 r. o godzinie 1800, w Urzędzie Miejskim, w pok. 221, (I piętro) odbędzie się spotkanie Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie dotyczyć będzie spraw bieżących, oraz projektu „Rocznego Programu Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 

 

Ogłoszenie pierwszej konsultacji programu współpracyBurmistrz Miasta Sochaczew ogłasza pierwszy etap konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zapraszamy do składania propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” do dnia 31 sierpnia 2012 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 lub drogą elektroniczną na adres kultura.sport@sochaczew.pl.Druki ankiety do konsultacji są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

 

Ankieta

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agata Kalińska - Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych
Data wytworzenia: 28.10.2016
Opublikował: Marcin Rosiński
Data publikacji: 15.06.2012 15:56


  rejestr zmian
 
do pobrania
a 1 Zarządzenie 202.16.PDF
a 1 Formularz konsultacji społecznych Roczny Program Współpracy 2017 202.16.doc
a 1 projekt Roczny Program współpracy.PDF
a Wnioski NGO.pdf
- Formularz zgłoszenia propozycji do projektu 2017.doc
ZB Nr 265.2015 z dnia 17.11.2015 r..pdf
ZB 266.2015 z dnia 17.11.2015.pdf
Zarzadzenie 234.pdf
Zarzadzenie 234.pdf
formularz_konsultacji do Zarządzenia 234.doc
1 - Projekt Uchwała Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
1 - Załącznik do uchwały RPW na 2016.pdf
protokol z konsultacji RPW na 2016.pdf
000 Zarządzenie nr 222 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2015 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
000a Zarządzenie nr 222 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2015 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
000b Zarządzenie nr 222 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 06.10.2015 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2016.jpg
do pobrania - 1.docx
protokol.zip
CCF20140924_0002.pdf
Program współpracy na 2015 projekt.pdf
formularz_konsultacji 2015.doc
CCF20140924_0001.pdf
CCF20140924.pdf
Formularz propozycji 2015.docx
konsultacje protokół .pdf
Miejski program alkoholowy 2014.pdf
Miejski program narkotykowy 2014.pdf
Zarządzenie Nr 204 2013 Konsultacje.pdf
program wspolpracy na 2014 rok.pdf
formularz_konsultacji 2013.doc
Tabela zmiany.doc
wynik konsultacji .doc
Gminnyi Pr.Prof. 2013.doc
Projekt Narkomania 2013.doc
zarzadzenie 166.pdf
program wspolpracy na 2013 rok.pdf
Formularz konsultacji.doc
Ankieta.doc