Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wykonanie budżetu

A A A
ROK 2018
 
Uchwała Nr Pł.367.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. - Pł.367.2018.pdf
 
Uchwała Nr Pł.368.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budzetowej i deficycie na 2018 rok. - Pł.368.2018.pdf
 
Uchwała Nr Pł.71.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu . - Pł.71.2018.pdf
 
Uchwała Nr Pł.72.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budzetowej. - Pł.72.2018.pdf
 
I kwartał
 
 
II kwartał
 
 
 III kwartał
 
IV kwartał
 
ROK 2017
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2017 roku
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kwartały 2017 roku
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2017 roku
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2017 rok: 
 
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.:
 
  
Uchwała Nr Pł.293.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2017 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 
Uchwała Nr Pł.156.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w W-wie z dn. 23.04.2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
 
 
__________________________________________________________________________________________
ROK 2016
 
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2016.
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2016 rok
 
Uchwała Nr Pł.118.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 r.
 
Uchwała nr Pł.252.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2016 roku

ROK 2015
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2015 rok
Uchwała nr Pł.102.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2015 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2015 roku
Uchwała Nr Pł.276.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2015 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I półrocze 2015 roku
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2015 roku

ROK 2014
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2014 rok
Uchwała nr Pł.134.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2014 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2014 roku
Uchwała Nr Pł.322.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2014 r. wyrażająca opinię o przedłozonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Sochaczew za I półrocze 2014 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kwartały 2014 roku
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2014 roku

ROK 2013
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2013 rok
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2013
 
Uchwała Pł.179.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok.
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2013 roku
 
Uchwała Nr Pł.338.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kwartały 2013 roku
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2013 roku

ROK 2012
Uchwała nr XXXIV/367/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Uchwala XXXIV_367_13.pdf 
Uchwała nr XXXIV/366/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok.
Uchwała Pł.131.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczew sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok.
Wykonanie budżetu za 2012 r. - opisowe
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za III kwartały 2012 r.
Uchwała Nr Pł.336.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2012 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kwartały 2012 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I kwartał 2012 r.

ROK 2011
Uchwała nr XXIV/219/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała nr XXIV/220/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2011 rok.
Wykonanie budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2011 r.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok.
 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 28.02.2019
Opublikował: Ewa Szewczyk
Data publikacji: 07.05.2012 10:53


  rejestr zmian
 
do pobrania
Plik Uchwala Pl 252 2016.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartal 2016.pdf
Plik informacja o wykonaniu budżetu - II kw. 2016 r..pdf
Plik Informacja o wykonaniu budżetu III kwartal 2016.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za 2015.pdf
Plik Uchwala Pl 102 2016.pdf
Plik Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 cz1.pdf
Plik Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 cz2.pdf
Plik Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2015 cz3.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2015.pdf
Plik Uchwala nr Pl.276.2015.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za I polrocze 2015.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2015.pdf
Plik informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2014 r.pdf
Plik Uchwala nr Pl.134.2015.pdf
Plik sprawozdanie roczne 2014 cz. I.pdf
Plik sprawozdanie roczne 2014 cz. II.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2014.pdf
Plik Uchwala Nr Pl.322.2014.pdf
Plik zarządzenie.pdf
Plik czesc-tabelaryczna.pdf
Plik czesc-opisowa.pdf
Plik WPF.pdf
Plik Informacja o wkonaniu budżetu Gminy Miasto Sochaczew za II kw. 2014 r..pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2014.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za 2013 r.pdf
Plik Sprawozdanie za 2013 r cz_1.pdf
Plik Sprawodzanie za 2013 r cz_2.pdf
Plik Uchwala Pl 179 2014.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2013.pdf
Plik Uchwala Pł.338.2013.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za II kwartaly 2013.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2013.pdf
Plik Uchwala XXXIV_367_13.pdf
Plik Uchwala XXXIV_366_13.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za 2012 r.pdf
Plik Uchwal Pł.131.2013.pdf
Plik Wykonanie budzetu za 2012 r. - opisowe.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartaly 2012.pdf
Plik Uchwala Pł.336.2012.pdf
Plik informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 r..pdf
Plik Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2012.pdf
Plik Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf
Plik Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.pdf
Plik Informacja o wykonaniu budżetu za 2011.pdf
Plik Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2011.pdf
Plik Uchwala 148_2012 str_1.pdf
Plik Uchwala 148_2012 str_2.pdf
Plik Uchwala 148_2012 str_3.pdf