RFSC

A A A

Gmina Miasto Sochaczew od 15 marca 2011 roku uczestniczy w projekcie testowania RFSC – The Reference Framework for European Sustainable Cities („Ram Odniesienia dla Zrównoważonych Miast Europejskich”). 

 

RFSC to narzędzie informatyczne konstruowane przez NICIS Institute z siedzibą w Hadze, mające w przyszłości być dla europejskich miast bezpłatną platformą wymiany doświadczeń dotyczących tworzenia i realizacji strategii ich zrównoważonego rozwoju. NICIS Institute przeprowadził w 2011 r. długoterminowe i złożone testy dotyczące funkcjonalności strony internetowej RFSC – aktualnie dostępnej pod adresem: http://rfsc.tomos.fr . W testowaniu narzędzia RFSC brało udział 66 miast z 23 państw Unii Europejskiej, w tym pięć miast polskich: Bytom, Dzierżoniów, Sochaczew, Tczew i Warszawa. Treści wypełniane przez poszczególne miasta testujące na ich profilach w narzędziu RFSC są dostępne jedynie dla ich autorów, gdyż to oni, wykorzystując poszczególne moduły narzędzia RFSC używają ich do określenia aktualnego stanu zrównoważenia swoich miast oraz określenia przyszłej strategii ich zrównoważonego rozwoju. Urzędnicy testujący narzędzie zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia do NICIS Institute, który opracował je w syntetyczny sposób w Raporcie z fazy testowej narzędzia RFSC. Raport ten został przedłożony unijnym ministrom odpowiedzialnym za rozwój obszarów miejskich na ich nieformalnym spotkaniu, które miało miejsce w Poznaniu 25 listopada 2011 r. Ministrowie zapoznali się z treścią raportu, wyrazili ogólne podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania narzędzia RFSC w przedstawionej formie (w tym miastom testującym), po czym ustalili kolejne kroki w celu wdrożenia narzędzia. Obecnie trwa uzupełnianie i korygowanie narzędzia według wytycznych z raportu. Oficjalna inauguracja narzędzia RFSC będzie miała miejsce podczas konferencji organizowanej przez Komisję Europejską w Aalborg w Danii (jedno z miast testujących) w dniach 21-22 maja 2012 r. Sochaczew, tak jak pozostałe miasta testujące, zostanie na tę konferencję zaproszony, gdyż miasta testujące będą w pewnym stopniu nadal czynnie zaangażowane we wdrażanie RFSC, przewidziane na lata 2012-2013. Podczas majowej konferencji projekt RFSC zostanie nagłośniony i szeroko zaprezentowany, rozpocznie się niejako jego publiczna faza.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>