Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Skład Rady

A A A
Rada Miejska jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w mieście. Pełni więc rolę organu przedstawicielskiego w mieście, podobnie jak Sejm RP na poziomie ogólnokrajowym. Rada wybierana jest na czteroletnią kadencję. Obecnie rada liczy 21 osób.
  
 
   Sylwester Kaczmarek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data urodzenia:    06.01.1971
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 2
Komisje:   ---------
Dyżur:   

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                                    w środy od godz. 1500                                                                                                                                               

 
 
 


 Kamila Gołaszewska-Kotlarz - Wiceprzewodnicząca Rady

Data urodzenia:   24.10.1978
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 12
Komisje:  

-Kultury, Sportu i Promocji;                                                                                -Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej;                                                             -Statutowo-Regulaminowa;    

Dyżur:   

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                                     termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34   

   

 
 Arkadiusz Karaś  -  Wiceprzewodniczący Rady
Data urodzenia:    10.03.1972
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 6
Komisje:  

-Oświaty;                                                                                                       - Gospodarki Przestrzennej i Inwestycj;                                                             - Kultury, Sportu i Promocji;

Dyżur:   

 

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                                 termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34   

  

 

 
  Jan Buczek
Data urodzenia:   10.11.1949
Wykształcenie:   zawodowe
Okręg wyborczy:   Nr 1
Komisje:  

-Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                      oraz Ochrony Środowiska;

-Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji; 

Dyżur:   

 

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 15 Sierpnia 83, sala nr 6,                                         w każdą pierwszą środę miesiąca od 1700 do 1900

  
 
 
   Macin Cichocki
Data urodzenia:    15.08.1982
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 18
Komisje:  

-Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;                                          -Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji;                                                            -Kultury, Sportu i Promocji;                                                                       -Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                           oraz Ochrony Środowiska;                                                                                     - Statutowo-Regulaminowa;

Dyżur:    numer telefonu do kontaktu z radnym: 600 641 111
  

   
  Zofia Denisiewicz  
Data urodzenia:    13.05.1959
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 10
Komisje:   -Kultury, Sportu i Promocji;                                                                     -Budżetu i Finansów;                                                                         
Dyżur:   

 

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                            numer telefonu do kontaktu z radną: 608 310 243

  

 
 Sławomir Dorywalski
Data urodzenia:    22.09.1969
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 9
Komisje:   -Kultury, Sportu i Promocji;                                                                                -Oświaty;                                                                               
Dyżur:   

 

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                                termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34

  

 
   Krystyna Dybiec
Data urodzenia:    02.05.1954
Wykształcenie:   średnie
Okręg wyborczy:   Nr 8
Komisje:  


-Rewizyjna; 

Dyżur:   

 

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                             termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34

  

 


   Agnieszka Karpińska

Data urodzenia:    28.02.1976
Wykształcenie:    wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 11
Komisje:  

 -Oświaty;                                                                                                    -Budżetu i Finansów;                                                                                      -Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                     oraz Ochrony Środowiska;    

Dyżur:   

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                                       termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34   

  

 
 
 Adam Kloch
Data urodzenia:    18.11.1963
Wykształcenie:    średnie
Okręg wyborczy:   Nr 3
Komisje:  

-Budżetu i Finansów;                                                                                       -Rewizyjna;                                                                                                       -Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji;

Dyżur:   

 

W domu przy ul. Armii Krajowej 11,

w każdą pierwszą                             

środę miesiąca od godz. 1800 do godz. 2000

       

 

  

 
   Marek Kosieradzki
Data urodzenia:   24.03.1958
Wykształcenie:   średnie
Okręg wyborczy:   Nr 4
Komisje:    -Rewizyjna;                                                                                                      -Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                     oraz Ochrony Środowiska;
Dyżur:   

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                             termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34

 

  

 

 

   Teresa Kozbuch
Data urodzenia:    27.11.1944
Wykształcenie:   średnie
Okręg wyborczy:   Nr 21
Komisje:  

-Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                         oraz Ochrony Środowiska;

-Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;
Dyżur:   

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                                   termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34

  

 
   
    Marek Księżak
Data urodzenia:    01.01.1962
Wykształcenie:   zawodowe
Okręg wyborczy:   Nr 15
Komisje:    -Rewizyjna;                                                                                                   -Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;  
Dyżur:   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 600-lecia 90,                                       sala Klub Wolontariusza,  pierwszy czwartek miesiąca                                       od godz. 1700 do 1800

  

  

 
    Halina Kuzińska
Data urodzenia:    24.08.1945
Wykształcenie:   średnie 
Okręg wyborczy:   Nr 19
Komisje:  

 -Rewizyjna;                                                                                                     -Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                                          oraz OchronyŚrodowiska;                                                                                 - Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej;

Dyżur:   

Miejski Ośrodek Kultury , ul. Chopina 101,                                                       pokój instruktorów, pierwszy poniedziałek miesiąca                                             od  1700do 1800

  

  

 

 Selena Majcher  
Data urodzenia:    05.12.1992
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 5
Komisje:  


-Rewizyjna;                                                                                                      -Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej;                                                               -Budżetu i Finansów;                                                                                         -Kultury, Sportu i Promocji;

Dyżur:   

Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                                   termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34

e-mail do kontaktu z radną: selena_majcher@onet.pl

  

  

 
       Jerzy Michalak
Data urodzenia:    01.01.1944
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 16
Komisje:    -Oświaty;                                                                                                        -Budżetu i Finansów;
Dyżur:   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 600-lecia 90,                                       sala Klub Wolontariusza,  pierwszy czwartek miesiąca                                       od godz. 1700 do 1800

  

 

 
    Marcin Podsędek
Data urodzenia:    14.09.1982
Wykształcenie:   wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 14
Komisje:   -Rewizyjna;                                                                                                       -Budżetu i Finansów;
Dyżur:   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 600-lecia 90,                                       sala Klub Wolontariusza,  pierwszy czwartek miesiąca                                       od godz. 1700 do 1800

 

  

 

   Stanisław Sobczak 
Data urodzenia:    30.09.1948
Wykształcenie:    ----
Okręg wyborczy:   Nr 7
Komisje:  

  -Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;

-Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji;

Dyżur:     Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4a,

pierwszy poniedziałek miesiąca od  1500do 1600

  

 
 
Renata Sokołowska
Data urodzenia:    23.12.1957
Wykształcenie:    wyższe
Okręg wyborczy:   Nr 20
Komisje:    -Oświaty;                                                                                                        -Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej;                                                             -Statutowo-Regulaminowa; 
Dyżur:   

 

 Miejski Ośrodek Kultury , ul. Chopina 101,                                                        pokój instruktorów, pierwszy poniedziałek miesiąca                                            od  1700do 1800

  

 
   Edward Stasiak
Data urodzenia:   10.05.1940
Wykształcenie:    średnie,
Okręg wyborczy:   Nr 17
Komisje:    -Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji;                                                             -Budżetu i Finansów;  
Dyżur:     

Miejski Ośrodek Kultury , ul. Chopina 101,                                                       pokój instruktorów, pierwszy poniedziałek miesiąca                                             od  1700do 1800

  

 


 
     Magdalena Zborowska
Data urodzenia:    11.08.1993
Wykształcenie:    wyższe
Okręg wyborczy:  

Nr 13

Komisje:     

-Statutowo-Regulaminowa;                                                                             -Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej;                                                                - Kultury, Sportu i Promocji;  

- Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;  

Dyżur:   

 

- Urząd Miejski, I piętro, pok. nr 218,                                                             termin ustalany jest telefonicznie -nr 46 862 28 34

e-mail do kontaktu z radną:                                                                   magdalenazborowska5@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2016
Opublikował: Marcin Rosiński
Data publikacji: 23.03.2012 13:14


  rejestr zmian
 
do pobrania