Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Gospodarka przestrzenna

A A A

 

                      Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji deszczowej w ul. J. Kilińskiego
 2. obwieszczenie informacja o zapoznaniu się z aktami sprawy - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Kilińskiego
 3. obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie - budowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej w Sochaczewie
 4. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 5. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji deszczowej w ul. 15 Sierpnia
 6. obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Jana Kilińskiego
 7. Wszczęcie postępowania - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach położonych przy ul. Sadowej i ul. Podgórnej w Sochaczewie
 8. obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa Miejskiego Kompleksu Sportowego ul. Warszawska
 9. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia terenu gimnazjum nr 2 ul. St. Staszica
 10. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury obr. Sochaczew Centrum
 11. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 12. zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym - budowa kanalizacji deszczowej w ul. 15 Sierpnia
 13. zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym - budowa oświetlenia terenu Gimnazjum ul. St. Staszica
 14. wydana decyzja - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 15 Sierpnia 
 15. wydana decyzja - budowa oświetlenia chodnika na terenie Gimnazjum nr 2 - ul. Stanisława Staszica
 16. informacja o zmianie granic terenu objętego wnioskiem w sprawie dotyczącej budowy drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach położonych przy ul. Sadowej i ul. Podgórnej w Sochaczewie
 17. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa przystani kajakowej dz. nr 1750/1 obr. Sochaczew Centrum
 18. zawiadomienie ponowne o wszczęciu postępowania - budowa przystani kajakowej obr. Sochaczew Centrum
 19. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - nadbrzeże rz. Bzury amfiteatr
 20. wydana decyzja - Zagospodarowanie nadbrzeża rz. Bzury m. in. budowa amfiteatru GM
 21. zawiadomienie - informacja o zebranym materiale w sprawie dotyczącej budowy drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach położonych przy ul. Sadowej i ul. Podgórnej w Sochaczewie
 22. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - nadbrzeże rz. Bzury przystań
 23. wydana decyzja - nadbrzeże Bzury - budowa przystani kajakowej
 24. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach (wg wykazu) położonych przy ul. Sadowej i ul. Podgórnej
 25. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa radiokomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej ul. Inżynierska
 26. zawiadomienie - budowa radiokomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Inżynierskiej w Sochaczewie
 27. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę radiokomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 1/39 przy ul. Inżynierskiej w Sochaczewie
 28. zawiadomienie - budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Próżnej i Zamkowej
 29. zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy - budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Próżnej i Zamkowej
 30. wydana decyzja budowa sieci wodociągowej w ul. Próżnej i Zamkowej
 31. zawiadomienie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie
 32. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Ernesta Kościńskiego
 33. obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Ernesta Kościńskiego i ul. Inżynierskiej
 34. zawiadomienie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Armii Krajowej
 35. zawiadomienie - wniosek o umorzenie postępowania - sieć gazowa w ul. Armii Krajowej
 36. zawiadomienie - budowa linii kablowej NN i słupów oświetleniowych boiska BZURA Chodaków
 37. zawiadomienie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu na potrzeby Powiatu Sochaczewskiego
 38. wydana decyzja o umorzeniu postępowania - sieć gazowa w ul. Armii Krajowej
 39. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania internatu na potrzeby Powiatu Sochaczewskiego
 40. Wszczęcie postępowania - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, ul. Łowickiej oraz na działkach nr ewid. 1562/1, 1562/3, 1567/3, 1570/4, 1572/9, 1572/13 położonych przy ul. Płockiej w Sochaczewie
 41. zapoznanie z aktami w sprawie budowy linii kablowej NN i słupów oświetleniowych przy Pasażu Duplickiego w Sochaczewie
 42. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie:etap I Restauracja parku przy ul. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
 43. obwieszczenie o wydaniu decyzji na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
 44. zawiadomienie - sieć energetyczna SN i NN oraz wymiana słupa ul. R. Traugutta
 45. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, ul. Łowickiej oraz na działkach nr ewid. 1562/1, 1562/3, 1567/3, 1570/4, 1572/9, 1572/13 połozonych przy ul. Płockiej w Sochaczewie
 46. obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, ul. Łowickiej oraz na działkach nr ewid. 1562/1, 1562/3, 1567/3, 1570/4, 1572/9, 1572/13 położonych przy ul. Płockiej w Sochaczewie
 47. obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa linii kablowej NN i słupów oświetleniowych Pasaż Duplickiego w Sochaczewie
 48. zawiadomienie - renowacja parku ul. R. Traugutta
 49. zawiadomienie - renowacja parku im. Garbolewskiego
 50. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - sieć energetyczna SN i NN oraz wymiana słupa ul. R. Traugutta
 51. wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć elektroenergetyczna SN i NN oraz wymiana słupa ul. R. Traugutta
 52. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kanalizacja sanitarna tereny PKP
 53. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie rewitalizacji terenów nad Utratą w Chodakowie: etap I Restauracja Parku przy ul. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
 54. obwieszczenie - wydana decyzja na Restaurację Parku przy ul. Fryderyka Chopina
 55. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - kanał sanitarny tereny PKP
 56. zawiadomienie - budowa linii kablowej zasilającej i słupów oświetleniowych w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 57. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - renowacja parku im. I. Wł. Garbolewskiego
 58. zawiadomienie - budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej
 59. wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi obr. Sochaczew Wschód
 60. zawiadomienie - wniosek o umorzenie postępowania renowacja parku ul. R. Traugutta
 61. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia w ul. Warszawskiej w Sochaczewie
 62. wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - renowacja parki im. I. Wł. Garbolewskiego
 63. wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - umorzenie postępowania Renowacja parku przy R. Traugutta
 64. zawiadomienie - wydana decyzja na budowę linii kablowej zasilającej i słupow oświetleniowych w ul. Warszawskiej w Sochaczewie
 65. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia w ul. Piłsudskiego w Sochaczewie
 66. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - renowacja parku ul. R. Traugutta
 67. obwieszczenie - decyzja ne budowę linii kablowej zasilającej i słupów oświetleniowych w ul. M. J. Piłsudskiego w Sochaczewie
 68. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - renowacja parku ul. R. Traugutta
 69. wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Renowacja parku przy ul. R. Traugutta R. Traugutta
 70. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa drogi ul. Jagiellońska, B. Chrobrego i Graniczna
 71. zawiadomienie - budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Chodaków w Sochaczewie
 72. zawiadomienie - budowa wagi samochodowej przy Al. 600-lecia w Sochaczewie
 73. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - budowa dróg obr. Chodaków
 74. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie wydania decyzji na budowę siaci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach połozonych w obrębie geodezyjnym Chodaków
 75. wydana decyzja - budowa dróg w obrębie Chodaków
 76. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy wagi samochodowej przy Al. 600-lecia w Sochaczewie
 77. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach połozonych przy ul. Młynarskiej w Sochaczewie
 78. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę wagi samochodowej przy Al. 600-lecia w Sochaczewie
 79. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej w ul. Fr. Chopina
 80. zawiadomienie - wszczęcie postępowania na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Małej, ul. Pułaskiego i ul. Gagarina w Sochaczewie
 81. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - budowa sieci gazowej w obr. Karwowo i gminie Sochaczew
 82. Wydana decyzja - sieć gazowa w obr. Karwowo i gminie Sochaczew
 83. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Małej ul. Pułaskiego i ul. Gagarina w Sochaczewie
 84. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej ul. Rozlazłowska
 85. zawiadomienie - budowa sieci gazowej w ul. Kopernika, Środkowej, Górnej i Klonowej
 86. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Małej, ul. Pułaskiego ul. Gagarina w Sochaczewie
 87. zawiadomienie - budowa radiokomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Łąkowej w Sochaczewie
 88. obieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji sanitarnej obr. Boryszew
 89. zawiadomienie - zapoznanie z materiałem dowodowym sieć gazowa obręb Boryszew w Sochaczewie
 90. Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa drogi ul. Wspólna
 91. zawiadomienie - wszczęcie postępowania na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w obrębie Wypalenisko w Sochaczewie
 92. obwieszczenie zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy - sieć gazowa ul. Rozlazłowska
 93. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy radiokomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Łąkowej w Sochaczewie
 94. Obwieszczeni - wydana decyzja budowa sieci gazowej w obrębie Boryszew
 95. zawiadomienie o zapoznaniu z materiałem dowodowym - sieć gazowa ul. F. Chopina
 96. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach położonych przy ul. Przylasek w Sochaczewie
 97. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę radiokomunikacyjnej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Łąkowej w Sochaczewie
 98. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - sieć energetyczna obr. Sochaczew za Bzurą PGE
 99. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej ul. Rozlazłowska
 100. zawiadomienie - wszczęcie postępowania na budowę sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: Jana Kochanowskiego, Bolesława Leśmiana i gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 101. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa kanalizacji sanitarnej obr. Boryszew ZWiK
 102. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka
 103. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Piaszczystej
 104. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę kablowej sieci energetycznej w obrębie Wypalenisko w Sochaczewie
 105. obwieszczenie wydana decyzja budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Fr. Chopina na odcinku od przejazdu kolejowego do Ronda Jana Pawła II
 106. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Wspólnej, Bolesława Krzywoustego i Żniwnej
 107. zawiadomienie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Działkowej w Sochaczewie
 108. zawiadomienie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Stanisława Wyspiańskiego w Sochaczewie
 109. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej
 110. obwieszczenie wydana decyzja budowa kanalizacji sanitarnej obr. Boryszew ZWiK
 111. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - oświetlenie ul. Polna - Gmina Miasto Sochaczew
 112. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i sieci nn w obr. Sochaczew za Bzurą
 113. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa sieci wodociągowej rozdzielczej - przejście pod rzeką Bzurą w obrębie Chodaków
 114. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - dz. nr 1500/4 ul. Łowicka
 115. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenie uliczne obr. Wypalenisko i Chodaków PGE
 116. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - oświetlenie uliczne ul. Piaszczysta GM
 117. zawiadomienie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Wspólnej w Sochaczewie
 118. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w ul. Jana Kochanowskiego ul. Bolesława Leśmiana ul. gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 119. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Sochaczewie
 120. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranym materiale; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka w Sochaczewie
 121. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej w Sochaczewie
 122. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Sochaczewie
 

Planowanie przestrzenne:
 
 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia
pod wielofunkcyjną zabudowę usługową terenu położonego przy ulicy 15-go Sierpnia

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia
pod zabudowę usługową, zabudowę produkcji lekkiej i drogę publiczną terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta Sochaczew

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o uchyleniu niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
 
 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o przyjęciu Uchwałą nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew obejmującego fragment miasta położony przy ul. Kochanowskiego

 

 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o przyjęciu Uchwałą nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew obejmującego fragment miasta położony przy ul. Kochanowskiego

 
 
 
 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
sporządzanego dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.

 

  

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
sporządzanego
dla terenu przy ul. Kochanowskiego.

 

 
 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu dla terenu przy ul. Kochanowskiego.

 

 
 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew o wyłożeniue do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno - usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.

   

 

 

 


 

 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu  dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno – usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica.
  
 
 
 
  
 
 Plany sorządzane:
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tadeusz Krysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Data wytworzenia: 21.06.2017
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:50


  rejestr zmian
 
do pobrania