Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Gospodarka przestrzenna

A A A

 

                      Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej ul. Rozlazłowska
 2. zawiadomienie - wszczęcie postępowania na budowę sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: Jana Kochanowskiego, Bolesława Leśmiana i gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 3. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa kanalizacji sanitarnej obr. Boryszew ZWiK
 4. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka
 5. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Piaszczystej
 6. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę kablowej sieci energetycznej w obrębie Wypalenisko w Sochaczewie
 7. obwieszczenie wydana decyzja budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Fr. Chopina na odcinku od przejazdu kolejowego do Ronda Jana Pawła II
 8. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Wspólnej, Bolesława Krzywoustego i Żniwnej
 9. zawiadomienie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Działkowej w Sochaczewie
 10. zawiadomienie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Stanisława Wyspiańskiego w Sochaczewie
 11. obwieszczenie wydana decyzja budowa elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Polna 
 12. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej
 13. obwieszczenie wydana decyzja budowa kanalizacji sanitarnej obr. Boryszew ZWiK
 14. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - oświetlenie ul. Polna - Gmina Miasto Sochaczew
 15. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i sieci nn w obr. Sochaczew za Bzurą
 16. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa sieci wodociągowej rozdzielczej - przejście pod rzeką Bzurą w obrębie Chodaków
 17. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - dz. nr 1500/4 ul. Łowicka
 18. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenie uliczne obr. Wypalenisko i Chodaków PGE
 19. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - oświetlenie uliczne ul. Piaszczysta GM
 20. zawiadomienie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Wspólnej w Sochaczewie
 21. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w ul. Jana Kochanowskiego ul. Bolesława Leśmiana ul. gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 22. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Sochaczewie
 23. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranym materiale; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka w Sochaczewie
 24. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej w Sochaczewie
 25. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Sochaczewie
 26. wydana decyzja - budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i sieci nn w obr. Sochaczew za Bzurą
 27. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasach drogowych ul. Siewnej, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Topolowej w Sochaczewie
 28. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - oświetlenie uliczne ul. Polna GM
 29. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kochanowskiego ul. Bolesława Leśmiana i ul. gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 30. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. Łowicka - P4 Sp. z o.o.
 31. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej w ul. Botanicznej i na działkach położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego
 32. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Kolejowej w Sochaczewie
 33. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Stanisława Wyspiańskiego w Sochaczewie
 34. obwieszczenie wydana decyzja budowa elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Piaszczysta
 35. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wspólna, Krzywoustego i Żniwna
 36. obwieszczenie - wszczęcie postepowania na budowę sieci gazowej w ul. Litewskiej w Sochaczewie
 37. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia w ul. Działkowej w Sochaczewie
 38. obwieszczenie wydana decyzja budowa elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Polna
 39. Obwieszczenie - wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Wspólnej
 40. Obwieszczenie - zapoznanie z akatami sprawy; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ul. Siewnej, Bolesława Krzywoustego oraz Topolowej
 41. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka w Sochaczewie
 42. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej w Sochaczewie
 43. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa oświetlenia ulicznego - ul. Chrobrego, Graniczna i Piaszczysta PGE
 44. obwieszczenie wydana decyzja budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wraz z infrastrukturą ul. Łowicka
 45. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Wspólnej, ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Żniwnej oraz na działkach wg wykazu w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 46. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej - przejście pod rzeką Bzurą w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 47. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasach drogowych ul. Siewnej, ul. Bolesława Krzywoustego oraz ul. Topolowej w obrębie Chodaków
 48. obwiesczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Litewskiej w Sochaczewie
 49. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Działkowej w Sochaczewie
 50. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - sieć gazowa ul. Botaniczna i działki przy ul. M. J. Piłsudskiego
 51. obwieszczenie wydana decyzja budowa linii nn i oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego, Graniczna i Piaszczysta
 52. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - rozbudowa strażnicy PSP ul. St. Staszica
 53. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa sieci wodociągowej rozdzielczej - przejście pod rzeką Bzurą w obrębie Chodaków
 54. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Chodakowskiej, Wyszogrodzkiej i na działce nr 14/8 położonych w obrębie Chodaków
 55. obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Litewskiej
 56. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej oraz sieci zasilania podstawowego w pasach drogowych ul. Fryderyka Chopina oraz ul. Chodakowskiej
 57. obwieszczenie wydana decyzja budowa sieci gazowej ul. Botaniczna i Piłsudskiego
 58. Obwieszczenie; wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasach drogowych ul. Radiowej i ul. Karwowskiej w Sochaczewie
 59. zawiadomienie - wszczęcie postepowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia obręb Sochaczew Boryszew, Sochaczew Wschód i Andzrejów Duranowski
 60. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - rozbudowa strażnicy PSP ul. St. Staszica
 61. Obwieszczenie - o zapoznaniu z aktami sprawy; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ul. Radiowej i Karwowskiej
 62. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej na działkach w obr. Sochaczew Wschód, Wypalenisko i Chodaków
 63. obwieszczenie wydana decyzja rozbudowa budynku strażnicy PSP ul. Stanisława Staszica
 64. Obwieszczenie - o zapoznaniu z aktami sprawy; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego ul. Chodakowskiej, ul. Wyszogrodzkiej oraz na działce nr ewid. 14/8 - teren PKP
 65. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej: sieci oświetleniowej oraz sieci zasilania podstawowego w pasach drogowych ul. Fryderyka Chopina i ul. Chodakowskiej w Sochaczewie
 66. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasach drogowych ul. Radiowej oraz ul. Karwowskiej w Sochaczewie
 67. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa pomp ciepla - źródło ciepła dla Muzeum - Plac Kościuszki
 68. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej sieci oświetleniowej oraz sieci zasilania podstawowego w pasach drogowych ul. Fryderyka Chopina i ul. Chodakowskiej
 69. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Chodakowskiej, ul. Wyszogrodzkiej oraz na działce nr 14/8 teren PKP
 70. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie wydania decyzji na budowę sieci gazowej w obrębie Boryszew Sochaczew Wschód i Andrzejów Duranowski
 71. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa zespołu pomp ciepła dla Muzeum na działkach nr ewid. 926/1 i 926/2 przy Placu Tadeusza Kościuszki 12
 72. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - sieć gazowa na działkach w obr. Sochaczew Wschód, Wypalenisko i Chodaków
 73. obwieszczenie wydana decyzja budowa pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych - źródło ciepła dla Muzeum Pl. T. Kościuszki
 74. obwieszczenie - wszczęcie postępowania budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasach drogowych ul. Chopina oraz dróg gminnych w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 75. zawiadomienie - budowa sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Królewskiej ul. Matejki ul. Kuźmińskiego w Sochaczewie
 76. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia obręb Boryszew Sochaczew Wschód Andzrejów Duranowski
 77. obwieszczenie - zapoznanie w sprawie budowy sieci iświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Kuźmińskiego ul. Matejki ul. Królewskiej w Sochaczewie
 78. obwieszczenie wydana decyzja budowa sieci gazowej na działkach położonych w obrębie Sochaczew Wschód, Wypalenisko i Chodaków
 79. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Kuźmińskiego ul. Matejki ul. Królewskiej w Sochaczewie
 80. zawiadomienie - wszczęcie postepowania na budowę sieci energetycznej SN w ul. Fryderyka Chopina ul. Królewskiej ul. Jana Matejki w Sochaczewie
 81. zawiadomienie - wylot kanału deszczowego do rzeki Utraty
 82. Obwieszczenie - o zapoznaniu z aktami sprawy; budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasach drogowych ul. Chopina oraz dróg gminnych
 83. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie
 84. obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dotyczącym budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Gwardyjskiej w Sochaczewie
 85. Obwieszczenie - rozszerzenie postępowania; rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie
 86. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy wylotu kanału deszczowego do rzeki Utraty przy ul. Chopina w Sochaczewie
 87. obwieszczenie - wydana decyzja; budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasach drogowych ul. Chopina oraz dróg gminnych w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 88. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy; rewitalizacja terenów nad Utratą w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 89. obwieszczenie - wydana decyzja na wykonanie wylotu kanału deszczowego do rzeki Utraty w Sochaczewie
 90. obwieszczenie - wszczęcie postępowania na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mazowieckiej w Sochaczewie
 91. obwieszczenie - wszczęcie postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Księcia Janusza w Sochaczewie
 92. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci elektroenrgetycznej SN 15kV w ul. Fryderyka Chopina ul. Królewskiej i ul. Jana Matejki w Sochaczewie
 93. obwieszczenie -zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetleia w pasie drogowym ul. Mazowieckiej w Sochaczewie
 94. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa linii 15kV ul. Trojanowska i Okrężna PGE
 95. Obwieszczenie - wydana decyzja; rewitalizacja terenów nad Utratą w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 96. zawiadomienie - wszczęcie postępowania na budowę sieci SN i NN oraz słupowej stacji transformatorowej prz ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 97. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej ul. Radosna i Gawłowska SIME
 98. obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Stefana Okrzei i ul. Henryka Sienkiewicza w Sochaczewie
 99. obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Łowickiej i ul. Płockiej w Sochaczewie
 100. obwieszczenie - umorzenie postępowania w sprawie budowy sieci energetycznej SN w ul. Chopina w Sochaczewie
 101. zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci gazowej w ul. Sienkiewicza i ul. Ksiecia Janusza w Sochaczewie
 102. zawiadomienie - o uchyleniu przez SKO decyzji Burmistrza Miasta nr 1.2017 na budowę drogi
 103. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Zbigniewa Kuźmińskiego w Sochaczewie
 104. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci oświetlenia ulicznego w ul. Mazowieckiej w Sochaczewie
 105. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Łowickiej i ul. Plockiej w Sochaczewie
 106. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Księcia Janusza w Sochaczewie
 107. zawiadomienie o wniosku o umorzenie postępowania - budowa drogi obr. Chodaków
 108. zawiadomienie - o zapoznaniu z materiałm dowodowym - budowa linii 15kV ul. Trojanowska i Okrężna PGE
 109. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa drogi ul. B. Chrobrego GM
 110. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Zbigniewa Kuźmińskiego
 111. zawiadomienie - wszczęcie postępowania na budowę kotłowni gazowej przy ul. Olimpijskiej w Sochaczewie
 112. obiweszczenie o umorzeniu postępowania na budowę sieci elektroenergetycznej SN w ul. Fryderyka Chopina ul. Królewskiej i ul. Jana Matejki w Sochaczewie
 113. zawiadomienie o zebranym materiale w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Okrzei i ul. Sienkiewicza w Sochaczewie
 114. zawiadomienie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Łowickiej i ul. Płockiej w Sochaczewie
 115. zawiadomienie - o zapoznaniu z materiałm dowodowym - budowa sieci gazowej w ul. Radosnej i Gawłowskiej
 116. obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy kontenerowej kotłowni gazowej przy ul. Olimpijskiej w Sochaczewie
 117. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kuźmińskiego w Sochaczewie
 118. zawiadomienie o zebranym materiale w sprawie budowy sieci energetycznej SN, NN i słupowej stacji transformatorowej przy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 119. zawiadomienie - o zapoznaniu z materiałm dowodowym - budowa drogi ul. B. Chrobrego
 120. obwieszczenie wydana decyzja budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN ul. Trojanowska i Okrężna
 121. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sali gimnastycznei przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 44
 122. zawiadomienie - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Frydeyka Chopina Sochaczewie
 123. Obwieszczenie - wydana decyzja o umorzeniu postępowania - budowa drogi obr. Chodaków
 124. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Okrzei i ul. Sienkiewicza w Sochaczewie
 125. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci gazowej ul. Radosna i Gawłowska
 126. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę kontenerowej kotłowni gazowej przy ul. Olimpijskiej w Sochaczewie
 127. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci energetycznej SN i NN przy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 

Planowanie przestrzenne:
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu

 

 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przyjęciu Uchwałą nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul Olimpijskiej

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia
pod wielofunkcyjną zabudowę usługową terenu położonego przy ulicy 15-go Sierpnia

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia
pod zabudowę usługową, zabudowę produkcji lekkiej i drogę publiczną terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta Sochaczew

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o uchyleniu niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
 
 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

 o przyjęciu Uchwałą nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew obejmującego fragment miasta położony przy ul. Kochanowskiego

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o przyjęciu Uchwałą nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew obejmującego fragment miasta położony przy ul. Kochanowskiego

 
 
 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
sporządzanego dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.

 

  

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
sporządzanego
dla terenu przy ul. Kochanowskiego.

 

 
 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu dla terenu przy ul. Kochanowskiego.

 

 
 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew o wyłożeniue do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno - usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.

   

 

 

 


 

 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu  dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno – usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica.
  
 
 
 
  
 
 Plany sorządzane:
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego.pdf Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tadeusz Krysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Data wytworzenia: 19.07.2018
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:50


  rejestr zmian
 
do pobrania