Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Konkursy - dotacje

A A A

ZARZĄDZENIE NR 94.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarzadzenie 94.2018

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 64.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 marca 2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie 64.2018.pdf

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 30.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 stycznia 2018 r.
 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 30.2018

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 19.2018

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej

 Zarządzenie 19.2018

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

ZARZĄDZENIE NR 305.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 305.2017

wniosek_sport.doc

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 304.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2018.

Zarzadzenie 304.2017.

...................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 278.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 grudnia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 278.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 43.2017

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 43.2017.

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 lutego 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 37.2017.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 8.2017

Ogłoszenie do zarządzenia Nr 8.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 7.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 7.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej.

  Zarządzenie Nr 3.2017

Treść Ogłoszenia do Zarządzenia Nr 3

 

 

ZARZĄDZENIE NR 287/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie 287.2016.pdf 

Załącznik Nr 1 do Uchwały X.84.15.doc

 

ZARZĄDZENIE NR 98/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie 98/16

 

 


ZARZĄDZENIE NR 66/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarzadzenie Nr 66 z dnia 8 marca 2016 r.

 


ZARZĄDZENIE NR 41/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Pomoc Społeczna

Treść Zarzadzenia Nr 41/16

 

 

 


ZARZĄDZENIE NR 42/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Treść Zarzadzenia Nr 42/16

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 15.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

  Treść Zarządzenie nr 15.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 14.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2016.

 Treśc Zarządzenia nr 14.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 12.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

                     I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

                   II. Pomocy Społecznej.

Treść Zarządzenia nr 12.2016

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA SOCHACZEWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2014 ROK”

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 73.15

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14.04.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań  z zakresu sportu

na terenie Gminy Miasta Sochaczew

treść zarzadzenia 73.15.pdf

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 42/15

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 03.03.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań  z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 

treść zarzadzenia 42 2015.pdf

 


 

Zarządzenie nr 41/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 03.03.2015r.

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2015.

 

treść zrzadzenie 41 2015.pdf

 


 

Zarządzenie nr 39/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 03.03.2015r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA 39/2015 pdf

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 2/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 13.01.2015r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

Treść zarządzenia.pdf

 

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA SOCHACZEWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK”

 


 

ZARZĄDZENIE NR 54/14

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań
z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarzadzenie 54.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR  53/14

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczewa z zakresu:

I.  Programu współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV.  Pomocy Społecznej.

Zarzadzenie 53.pdf


 

Zarządzenie nr 13/2014

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.01.2014r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Treść Zarządzenia (PDF)

 


 

 

Zarządzenie nr 12/2014

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.01.2014r.

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2014.

Treść zarządzenia(PDF)

 

 


 

 

Zarządzenie nr 11/2014

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.01.2014r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

Treść Zarządzenia (PDF)

 

 


 

 

Sprawozdania z realizacji zadań publicznych za 2012r.zip

 


 

Zarządzenie nr 44/13

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

treść zarządzenia

 

 

 


 

Zarządzenie nr 45/13

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew

treść zarządzenia

 


 

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 7/2013

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 08.01.2013r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew

 

Zarządzenie do pobrania (pdf)

Regulamin przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2013. (pdf)

 
Zarządzenie nr 8/2013

Burmistrza Miasta Sochaczew

 z dnia 08.01.2013r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczewa z zakresu:

 

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

Zarządzenie do pobrania (pdf)


 

Zarządzenie Nr 39/2012

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 14.03.2012 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań
z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

 


 

 

Sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Sprawozdanie Konkursów 2011.docPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych
Data wytworzenia: 10.05.2018
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:49


  rejestr zmian