Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Służby ratunkowe i techniczne
Bezpieczeństwo publiczne
Imprezy i zgromadzenia
Ochrona Środowiska

Zarządzanie kryzysowe

A A A

W dniu 28 czerwca 2011 r. Burmistrz Miasta powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, który jest organem pomocniczym i opiniodawczo-doradczym w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

 

W skład Zespołu, którego pracami kieruje Burmistrz Miasta - Przewodniczący Zespołu, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach organizacyjnych oraz przedstawiciele – pracownicy powiatowych zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowani przez swoich przełożonych do pracy w Zespole na wniosek Burmistrza Miasta.

 

Celem działania Zespołu jest ocena występujących i potencjalnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta, prognozowanie tych zagrożeń, przygotowywanie wniosków i propozycji działań dla Burmistrza, zmiany lub zaniechania działań i procedur ujętych w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie polityki informacyjnej związanej z zagrożeniami.

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>