Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Świetlice i stołówka

A A A

Placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży, realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

 


Nazwa: Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca
Gmina: Sochaczew
Adres: ul. Wyszyńskiego 1
Tel.: 46 862 38 50

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział w Sochaczewie
Gmina: Sochaczew
Adres: ul. Aleja 600-lecia 90, ul. 15-go Sierpnia 83, ul. Chopina 99
Tel: 504 128 579
email iwona.iw-p@wp.pl

Nazwa: Świetlica "Kleks" przy Stowarzyszeniu Osobom Potrzebującym "Przystań"
Gmina Sochaczew
Adres: ul. Chopina 101
Tel. 692 949 323

 

Stołówka im. Matki Teresy z Kalkuty  przy Kościele Św. Wawrzyńca: 

czynna w dni robocze: 13.00 - 14.00 – wydaje bezpłatne posiłki wszystkim, którzy potrzebują takiej formy wsparcia.

Stołówkę prowadzą MOPS, DDPS i parafia św. Wawrzyńca. Role partnerów są jasno podzielone – MOPS finansuje obiady, kuchnia DDPS przygotowuje posiłki a parafia zajmuje się ich dystrybucją. Ale darmowe obiady dla niezamożnych rodzin wydawane w kościele, to tylko jeden z elementów większego programu, na który sochaczewski samorząd wydaje rocznie kilkaset tysięcy złotych. Objętych jest nim ok. 1300 osób. Dożywianie odbywa się we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobku. Jeśli dzieci z terenu Sochaczewa uczęszczają do szkół poza miejscem zamieszkania tj. do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkoły Specjalnej czy szkół gminnych, MOPS również pokrywa koszty obiadów lub całodziennego wyżywienia.

  • MOPS pokrywa koszty wyżywienia dzieci z niezamożnych rodzin przebywających na koloniach letnich.
  • W siedzibie MOPS działa „Pogotowie Lekcyjne”, a dzieci korzystające z pomocy przy odrabianiu lekcji otrzymują jeden gorący posiłek
  • Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne pozostające pod opieką DDPS mają zapewnione całodzienne wyżywienie.
  • W 2009 roku rozpoczęto też dożywianie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwykle przez chorobę i brak możliwości podjęcia pracy, do ŚDS trafiają osoby niezamożne. Jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany jest przez kuchnię Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>