Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Refundacja Praktyk Zawodowych

A A A

Do zadań OHP należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. OHP to od 1 września 2004 roku jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.


Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji jest ograniczona - nie może przekraczać na jednego pracownika młodocianego wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę.

W Sochaczewie od niedawna został uruchomiony dyżur pracownika OHP, który pomoże Pracodawcom wypełnić i złożyć dokumenty, bez konieczności dojazdu do Warszawy.

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Sochaczewie

tel/fax: (46) 862 29 68 lub 63
adres: ul. 1-go Maja 16, 96-500 Sochaczew
e-mail: ppp.sochaczew@mazowiecka.ohp.pl

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>