Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Młodzieżowe Centrum Kariery

A A A
Młodzieżowe Centra Kariery szczególny nacisk kładą na się na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej, stąd program MCK zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych:

 

  • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe
  • pomocy w identyfikacji zasobów młodzieży w istotnych obszarach dla jego funkcjonowania zawodowego 
  • projektowanie indywidualnych planów działania
  • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

 

Oferta MCK to przede wszystkim:

 

  • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, -udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy, -przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery
  • nauczenie technik autoprezentacji
  • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych 
  • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron
  • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).

 Ponadto Młodzieżowe Centra Kariery gromadzą, opracowują i aktualizują informację edukacyjno-zawodową i kontynuują działania w ramach utworzonej Platformy Programowej "OHP dla Szkoły" ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery oraz innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi poradnictwo zawodowe.
Zasoby metodyczne MCK to bogaty zestaw książek i czasopism pomocnych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy oraz cały pakiet informacji zawodoznawczych. W siedzibach MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>