Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Punkt Pośrednictwa Pracy

A A A

Punkty Pośrednictwa Pracy utworzone w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet 1, Poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten skierowany jest do osób w wieku 15-25 lat, bezrobotnych, poszukujących pracy, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dołączenie do projektu i stanie się jego beneficjentem skutkuje możliwością udziału w wielu zajęciach, zarówno grupowych jak i indywidualnych.  Zajęcia te prowadzone są w zakresie: autoprezentacji, przedsiębiorczości, konstruowania dokumentów aplikacyjnych (pisanie cv i listu motywacyjnego) itp.

Do zadań PPP należy przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz skuteczne poruszanie się po nim (poszukiwanie ofert z powiatu sochaczewskiego za pomocą wielu źródeł).

Kluczowym punktem działalności jest dotarcie do pracodawców  i zachęcenie ich do zamieszczania ogłoszeń o naborze pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy, zaletą PPP jest fakt, że pośrednik pracy dokona wstępnej selekcji kandydatów, co zaowocuje możliwością wyboru pracownika z kandydatów spełniających postawione wymagania.

PPP realizują zadania w zakresie:

  • prowadzenia pośrednictwa pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub w związku z potrzebą zmiany pracy,
  • rozwijania struktur pośrednictwa pracy, obok zadań realizowanych przez Młodzieżowe Biura Pracy, m.in. poprzez zaangażowanie kadry hufców pracy, centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania, jako mających bezpośredni kontakt z lokalnym środowiskiem do pozyskiwania miejsc pracy,
  • organizowania, we współpracy z innymi partnerami społecznymi, targów pracy i giełd pracy adresowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub zainteresowanych zmiana zatrudnienia, młodzieży niepełnosprawnej, uczniów i absolwentów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz działalności w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, prowadzimy działalność dla wszystkich osób poszukujących pracy, którzy ukończyli już 25 lat.

Polega ona na pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy z województwa mazowieckiego (dla osób nie mających dostępu do internetu) oraz szeregu czynności, które są niezbędne do wykonania w procesie poszukiwania pracy.

Pomagamy pisać cv oraz list motywacyjny i oczywiście przedstawiamy oferty pracy dostępne w naszym punkcie. Osoby chcące skorzystać z zajęć nt. przedsiębiorczości, autoprezentacji, walki ze stresem czy innych, związanych z poszukiwaniem pracy, mogą zapisywać się na zajęcia.

Zapisy u pośrednika pracy pod nr tel. 46-862-29-68

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>