Sochaczewska Rada Sportu

A A A

Sochaczewska Rada Sportu, składa się z osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Sochaczewska Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sportu w Gminie Miasto Sochaczew.

17 listopada 2015 r. burmistrz powołał nową Sochaczewską Radę Sportu. W skład ciała doradczego                 konsultującego z władzami samorządowymi najważniejsze decyzje dotyczące m.in. finansowania sportu,       podziału corocznych dotacji, rozbudowy bazy rekreacyjnej, przyznawania stypendiów za wyniki sportowe,           weszło 22 przedstawicieli tego środowiska.

Przekrój SRS jest bardzo reprezentatywny, gdyż swych przedstawicieli mają działacze sportowi zawiązani z takimi dyscyplinami jak min.: tenis stołowy, judo, rugby, lekkoatletyka i piłka nożna.

Samorząd liczy się z głosem SRS, dlatego jej reprezentanci zasiadają m.in. w zespołach pracujących nad kolejnymi edycjami Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, a ostatnio także nad wieloletnią strategią rozwoju miasta i planem rewitalizacji. Członkowie SRS uczestniczyli też m.in. w konsultacjach dotyczących projektu planowanej przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej. Na bieżąco Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta, gdy dotyczą sportu, rekreacji, rywalizacji sportowej itp.

Przewodniczącym tego gremium został wiceburmistrz Marek Fergiński. Kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu trwa od 17 listopada 2015 roku do 16 listopada 2017 roku.

 

SOCHACZEWSKA RADA SPORTU - KADENCJA 2015-2017

• Marek Fergiński – Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew

• Sławomir Dorywalski – Radny Rady Miejskiej

• Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Organizacji Pozarządowych

• Anna Ulicka – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

• Krzysztof Brymora – Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew

• Krzysztof Buczyński – Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU

• Marcin Cichocki – Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN-JUDO”

• Andrzej Cichoński – Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa

• Dariusz Cierebiej – Stowarzyszenie Działamy Sprawnie – Tworzymy Lepiej „Przez Sport w Przyszłość”

• Piotr Cypel – Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON FIGHT CLUB”

• Bronisław Gawrylczyk – Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego

• Mieczysław Głuchowski – Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

• Marek Kępski – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA”

• Ariel Lisowski – Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

• Justyna Mamcarz – Uczniowski Klub Sportowy MOSIR BASKET SOCHACZEW

• Marcin Niemiec – Sochaczewskie Centrum Sportów Walki

• Jakub Sidor – Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew

• Patryk Sobieraj – Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

• Mateusz Sikorski – Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Boryszew

• Józef Szajewski – Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew

• Robert Szewczyk – Klub Sportowy BZURA CHODAKÓW

• Artur Wrzesiński – Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK”

 

Pracami Rady kierują:

Przewodniczący: Marek Fergiński

Wiceprzewodniczący: Marcin Cichocki

Sekretarz: Agata Kalińska

 

Kontakt: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych UM

email: kultura.sport@sochaczew.pl

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>