Sochaczewska Rada Sportu

A A A

Sochaczewska Rada Sportu, składa się z osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Sochaczewska Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sportu w Gminie Miasto Sochaczew.

30 października 2017 r. burmistrz powołał nową Sochaczewską Radę Sportu. W skład ciała doradczego                 konsultującego z władzami samorządowymi najważniejsze decyzje dotyczące m.in. finansowania sportu,       podziału corocznych dotacji, rozbudowy bazy rekreacyjnej, przyznawania stypendiów za wyniki sportowe,           weszło 21 przedstawicieli tego środowiska.

Przekrój SRS jest bardzo reprezentatywny, gdyż swych przedstawicieli mają działacze sportowi zawiązani z takimi dyscyplinami jak min.: tenis stołowy, judo, rugby, lekkoatletyka i piłka nożna.

Samorząd liczy się z głosem SRS, dlatego jej reprezentanci zasiadają m.in. w zespołach pracujących nad kolejnymi edycjami Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, a ostatnio także nad wieloletnią strategią rozwoju miasta i planem rewitalizacji. Członkowie SRS uczestniczyli też m.in. w konsultacjach dotyczących projektu planowanej przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej. Na bieżąco Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta, gdy dotyczą sportu, rekreacji, rywalizacji sportowej itp.

Przewodniczącym tego gremium został wiceburmistrz Marek Fergiński. Kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu trwa od 17 listopada 2017 roku do 16 listopada 2019 roku.

 

SOCHACZEWSKA RADA SPORTU - KADENCJA 2017-2019

 

 • Marek Fergiński – Z-ca Burmistrza; przedstawiciel Burmistrza Miasta Sochaczew
 • Sławomir Dorywalski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Sochaczewie
 • Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych; przedstawiciel Burmistrza Miasta Sochaczew
 • Andrzej Cichoński – Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa
 • Grzegorz Ciesielski – Klub Sportowy Bzura Sochaczew
 • Marta Cypel – Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club”
 • Piotr Cypel – Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA
 • Paweł Domański – Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew
 • Bronisław Gawrylczyk – Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego
 • Mieczysław Głuchowski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Roman Janiszek – Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew”
 • Marek Kępski – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” Sochaczew
 • Jarosław Mechecki – Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK”
 • Marcin Niemiec – Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki
 • Bogdan Pietrak – Rugby Club Orkan Sochaczew
 • Arkadiusz Sobieraj – Uczniowski Klub Sportowy „Orkan Judo”
 • Patryk Sobieraj – Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Jakub Seklecki – Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka”
 • Józef Szajewski – Klub Sportowy „Oldboy Orkan” Sochaczew
 • Anna Ulicka – Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków
 • Emanuel Zimny – Stowarzyszenie Klub Maratończyka „AKTYWNI”

 

Pracami Rady kierują:

Przewodniczący: Marek Fergiński

Wiceprzewodniczący: Piotr Cypel

Sekretarz: Agata Kalińska

 

Kontakt: Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych UM

email: sport@sochaczew.pl

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>