Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Charakterystyka

A A A

Miasto Sochaczew  jest organem prowadzącym  5 przedszkoli publicznych, 4 publiczne szkoły podstawowe i 3 publiczne gimnazja. Aby cel osiągnąć powstał dobrze rozumiejący się, współpracujący ze sobą zespół ludzi złożony z radnych, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedstawicieli związków zawodowych. Wypracowane rozstrzygnięcia były wypadkową doświadczenia i troski o lepsze funkcjonowanie szkół, a do najważniejszych działań w sferze organizacji oświaty należy zaliczyć:

  • ustalenie sieci szkół podstawowych i gimnazjów,
  • powołanie Miejskiego Zespołu Edukacji,
  • podpisanie porozumienia na realizację doradztwa metodycznego z Ośrodkiem  Doskonalenia Nauczycieli  w Płocku,
  • wdrożenie bez zakłóceń nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli, podpisanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników  nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
  • przyznawanie Stypendium Burmistrza Miasta dla uczniów szkół  podstawowych i gimnazjów osiągających bardzo dobre wyniki    w nauce,
  • coroczne nagradzanie dużej grupy nauczycieli i dyrektorów szkół  i przedszkoli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  • wprowadzenie nowoczesnych technik zarządzania oświatą i obsługi jej jednostek (m.in. Zbiorczy Arkusz Organizacyjny , elektroniczne wspomaganie naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – Nabór OPTIVUM, Sigma Optivum)

Dużym atutem szkolnictwa miasta Sochaczew jest bogata oferta edukacyjna wypracowana przez Wydział Edukacji wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli.

Łącznie do wszystkich publicznych  przedszkoli uczęszcza 714 dzieci, w szkołach podstawowych kształci się  2 386 uczniów   oraz w gimnazjach  1 048 uczniów . Strukturę szkół i przedszkoli  przedstawia poniższy schemat:

 

wykres.png


Do prowadzonej przez Gminę Miasto Sochaczew  ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wpisano    3 szkoły niepubliczne i 6 niepublicznych przedszkoli.

Niepubliczne Gimnazjum:

-  Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1,

Niepubliczne Szkoły Podstawowe :

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi   Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła”

- "AKADEMIA PRYMUSA" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Niepubliczne Przedszkola

- Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów,

- Niepubliczny Punkt  Przedszkolny „Świat Malucha”,

- Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Smyka”,

- Niepubliczne Tęczowe Przedszkole.

- Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie"

- Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"

 Ratusz zapewnia dzieciom niepełnosprawnym ciągłość nauki w miejskich placówkach oświatowych. Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu Nr 4, w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Gimnazjum Nr 2. Każda placówka ma wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i jest dostosowana do specjalnych potrzeb uczniów (specjalnie wyposażone łazienek, podjazdy dla wózków itp.)
Ofertę edukacyjną miasta uzupełniają szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza.
Osobom dorosłym uzupełnić wykształcenie lub nabyć nowe umiejętności pozwala kilkanaście niepublicznych szkół policealnych oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Szkoła ta jest uczelnią ekonomiczną kształcącą na kierunkach zarządzanie oraz informatyka i ekonometria. Do dyspozycji studentów oddane są trzy pracownie komputerowe wyposażone w 90 komputerów z nowoczesnym oprogramowaniem i z szybkim, stałym dostępem do Internetu. Wszystkie zajęcia realizowane są w budynku dydaktycznym oddanym do użytku w 2001 roku, rozbudowanym w latach 2010/2011 dzięki środkom pozyskanym z UE.

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>