Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Służby ratunkowe i techniczne
Bezpieczeństwo publiczne
Imprezy i zgromadzenia
Ochrona Środowiska

Dofinansowanie Policji i Straży Pożarnej

A A A

Miasto Sochaczew dbając o bezpieczeństwo mieszkańców co roku dofinansowywuje Policję i Straż Pożarną. Dzięki wsparciu Miasta udaje się zwiększyć ilość partoli policji, czy doposażyć straż pożarną.

 

- policja, dofinansowanie dodatkowych patroli prewencyjnych w roku 2011 na kwotę 80.000 zł. na rok 2012 zaplanowano 85.000 zł.;

 

- straż pożarna otrzymała w 2011 r. łączną kwotę 170.000 zł. z przeznaczeniem: 150.000 zł. na zakup samochodu gaśniczego oraz 20.000 zł. na wydatki bieżące, w roku 2012 zaplanowano kwotę 42.973 zł. na remont budynku strażnicy oraz 37.027 zł. na zakupy bieżące.

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>