Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Kalendarz roku szkolnego

A A A

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 ⃰

 

1 września 2016 r. − rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23−31 grudnia 2016 r. − zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

 • 16−29 stycznia 2017 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 23 stycznia − 5 lutego 2017 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 30 stycznia − 12 lutego 2017 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
 • 13−26 lutego 2017 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

13–18 kwietnia 2017 r. − wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:
termin główny

 • 19 kwietnia 2017 r. – część humanistyczna;
 • 20 kwietnia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 21 kwietnia 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

termin dodatkowy

 • 1  czerwca 2017 r. – część humanistyczna;
 • 2 czerwca 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 5 czerwca 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
termin główny

 • 11 stycznia 2017 r. – część humanistyczna;
 • 12 stycznia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 13 stycznia 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

termin dodatkowy

 • 19 kwietnia 2017 r. – część humanistyczna;
 • 20 kwietnia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 21 kwietnia 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

28 kwietnia 2017 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

5 stycznia 2017 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

27 stycznia 2017 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych

Egzamin maturalny

 • 4–26 maja 2017 r. – część ustna;
 • 4–24 maja 2017 r. – część pisemna.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

 • 27 lutego 2017 r. – egzamin pisemny;
 • 28 lutego – egzamin praktyczny (dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika);
 • 1 – 4 marca 2017 r. – egzamin praktyczny (dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe).

23 czerwca 2017 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. – ferie letnie.

podstawa prawna:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>