Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Rachunki bankowe

A A A

 

 

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE W PODATKACH „GRUNTOWYCH”

 

Począwszy od 2014 roku każda nieruchomość znajdująca się na terenie Sochaczewa ma przypisane indywidualne  konto bankowe, na które należy wpłacać podatek 
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. W związku z powyższym wpłacając 
ww. podatki (przelewem, w placówce pocztowej, w banku, w punkcie płatniczym itp.) należy posługiwać się indywidualnym kontem bankowym, a nie ogólnym rachunkiem bankowym Urzędu Miejskiego.

Zarówno nieruchomości osób fizycznych jak i przedsiębiorców mają przypisane indywidualne konta bankowe.

Dla osób fizycznych numer konta znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na 2014 rok.


 

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE W OPŁACIE „ŚMIECIOWEJ”

 

Począwszy od 2014 roku każda osoba zobowiązana do wnoszenia tzw. „opłat za śmieci” 
na terenie Sochaczewa ma przypisane odrębne indywidualne konto bankowe, na które należy wpłacać ww. opłatę. 

Właściwy numer konta został przesłany w piśmie informującym.

Indywidualne konta w systemie podatków nie są tożsame z kontami indywidualnymi 
w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!!!!

Wpłaty dokonane na ogólny rachunek Urzędu Miasta są przeksięgowywane 
na indywidualne konta i uwzględniane w ogólnym rozliczeniu zobowiązania.

 Zachęcamy jednak do korzystania z indywidualnych kont bankowych. 

OBSŁUGĘ INDYWIDUALNYCH KONT BANKOWYCH PROWADZI 
OŚRODEK OPERACYJNO-ROZLICZENIOWY BANKU PEKAO SA 
W SZCZECINIE I PŁOCKU.


 

RACHUNKI   BANKOWE URZĘDU   MIASTA

 

 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sochaczewie  Nr 90 1240 1822 1111 0000 0719 8427  

-  na ten rachunek wpłacamy m.in.: 

 • opłatę skarbową 
 • podatek od środków transportowych  
 • zaległą opłatę od posiadania psów  
 • opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz zapłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
 • opłaty za tymczasowe wejście na nieruchomość 
 • opłaty z tytułu najmu i dzierżawy 
 • rentę planistyczną 
 • opłatę za zajęcie pasa drogowego i karę za zajęcie pasa bez zezwolenia 
 • opłatę za wycinkę drzew i karę za wycinkę bez zezwolenia 
 • opłatę pozwolenie ma sprzedaż alkoholu 
 • zwrot bonifikaty na sprzedaż mieszkania

 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sochaczewie  Nr 16 1240 1822 1111 0000 0719 8401 

-  na ten rachunek wpłacamy:

 • opłatę za udostępnienie danych osobowych

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jarosław Przepiórkowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia: 19.03.2014
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 17.12.2011 20:20


  rejestr zmian
 
do pobrania