Oddaj krew, zostań dawcą szpiku

Krew jest bezcennym lekiem, którego dotychczas nie jesteśmy w stanie zastąpić innym produktem a jedynym jego źródłem może być zdrowy człowiek. Dlatego w ramach propagowania akcji honorowego oddawania krwi Urząd Miejski w Sochaczewie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca organizować będą akcje krwiodawstwa na terenie Sochaczewa. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi” oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.

Wszystko odbywać będzie się w nowoczesny ambulansie, który zatrzyma się naprzeciwko Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

- Jest to dobrze znany wszystkim z mediów autobus obecny na licznych imprezach masowych, odwiedzany przez znane osobistości, które uczestniczyły w akcjach zbiórek krwi. Poprzez bezpośrednie dotarcie do wielu ludzi, szerzyć będziemy szczytne idee Honorowego Krwiodawstwa. Wszystkie osoby, które chcą oddać krew lub chcą zostać dawcą szpiku zapraszam w środę 7 marca w godzinach 9.00 - 13.00  - mówi Joanna Kamińska, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM w Sochaczewie.

Pamiętajmy także, że Honorowemu Dawcy Krwi przysługują prawa i przywileje m.in.: zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dodaje Joanna Kamińska.

 

Kto może zostać dawcą krwi?

Może to być osoba w wieku od 18 do 65 lat a warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia, który określa lekarz przeprowadzając z kandydatem wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe. Szczegółowe informacje na temat oddawania krwi można uzyskać na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa pod adresem: www.rckik-warszawa.com.pl

 

Kto może zostać dawcą szpiku?

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 50 lat, o ogólnie dobrym stanie zdrowia, która nie spełnia podstawowych dyskwalifikujących kryteriów, do których zalicza się m.in.: zakażenia wirusem HIV, aktywna astma, gruźlica, nadciśnienie, ciąża.

Osoba, która zgłosi się do punktu poboru krwi zostanie przebadana przez lekarza, oraz zostanie pobrana od niej próbka krwi. Kandydat na dawcę szpiku zostanie także poproszony o wypełnienie „Oświadczenie woli o wpisanie do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej”. W momencie, gdy dawca wykaże wstępnie zgodny układ tkankowy z potrzebującym pacjentem, będzie to oznaczało, że może zostać dawcą szpiku i rozpocznie się procedura doboru. Należy jednak pamiętać, że zawsze decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz, wstępną przy zgłoszeniu do rejestru i ponowną przy ewentualnym dawstwie. Więcej informacji na stronie www.poltransplant.org.pl

A A A
21-02-2012
godz.13:14
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 19.07.2018 r. 2069334 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy