OHP przeszkoli, znajdzie pracę...

4 stycznia w sochaczewskim Urzędzie Miejskim uroczyście otwarto Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery powstałe na podstawie porozumienia zawartego przez burmistrza Piotra Osieckiego z Mazowiecką Komendą Wojewódzką OHP. Podczas spotkania zaprezentowano główne założenia i cele unijnego projektu finansującego działalność Punktu i Centrum, omówiono zadania tych jednostek, przecięto wstęgę i tym samym zainaugurowano działalność dwóch podmiotów aktywnie wspierających młodych (choć nie tylko) w poszukiwaniu pracy.

Z inicjatywą utworzenia w ratuszu PPP i MCK wyszła Beata Fastyn kierownik Referatu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej UM.

- Przedsiębiorczości, oszczędności, samodzielności w podejmowaniu decyzji trzeba się uczyć od najmłodszych lat. Pewność siebie, odwaga i chęć podejmowania wyzwań procentuje w dorosłym życiu, także w sferze zawodowej. Młodzi ludzie znający swe mocne strony łatwiej podejmą decyzję o uruchomieniu działalności gospodarczej, zmianie profilu zawodowego, czy przeprowadzce do innego miasta, tam gdzie praca czeka na chętnych – mówi B. Fastyn.

Coraz częściej w aktywnym poszukiwaniu pracy Polaków wspierają fundusze i programy unijne. Jeden z nich pod nazwą „OHP jako realizator usług rynku pracy” szczegółowo omówiła Dorota Siemiatycka - Wojewódzki Koordynator Projektu.

- Bierzemy udział w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym zadaniem jest pozyskiwanie ofert pracy dla osób poszukujących pracy stałej lub krótkoterminowej oraz doradztwo zawodowe, polegające na przygotowaniu młodzieży do planowania kariery zawodowej. Działamy w ratuszu od kilku tygodni i w tym czasie z naszego wsparcia skorzystało ponad 60 osób. Kilka znalazło już pracę – wyjaśnia pośrednik pracy Kamila Gołaszewska-Kotlarz.  

W ramach współpracy ratusz bezpłatnie użyczył OHP trzy pomieszczenia na parterze UM. OHP zatrudnia pośrednika pracy i doradcę zawodowego; płaci za zużytą energię elektryczną, wodę i sprzątanie; dostarcza niezbędne wyposażenie, materiały edukacyjne; pokrywa koszty szkoleń itd. Pomieszczenia wydzielone w ratuszu na działalność Punktu Pośrednictwa i Centrum Kariery poświęcił proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. Piotr Żądło.

 Punktu Pośrednictwa Pracy: pomaga młodzieży (16-25 lat) w poszukiwaniu dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub w związku z potrzebą zmiany pracy; rozwija struktury pośrednictwa pracy w oparciu m.in. o lokalne firmy, hufce pracy, centra kształcenia i wychowania, ośrodki szkolenia i wychowania. Punkt będzie również organizował, we współpracy z innymi partnerami, targi i giełdy pracy adresowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub zainteresowanych zmianą zatrudnienia.

Młodzieżowe Centrum Kariery zajmuje się prowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego i technik autoprezentacji; udziela informacji o możliwościach kształcenia, szkoleniach, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy; przygotowuje młodzież do świadomego planowania kariery zawodowej np. poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery. W MCK można też zasięgnąć informacji o procedurze zakładania własnej firmy, zbadać własne preferencje zawodowe, dokonać oceny własnych mocnych i słabych stron.

 Punkt Pośrednictwa Pracy prowadzi Kamila Gołaszewska-Kotlarz natomiast Młodzieżowe Centrum Kariery doradca zawodowy Monika Bojarowska. Obydwa mieszczą się w budynku Urzędu Miasta Sochaczewa, przy ul.1-go Maja 16 (parter). Czynne są codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

W uroczystości inaugurującej działalność PPP i MCK wzięli udział m.in. burmistrz Piotr Osiecki, wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński, Dorota Siemiatycka - Wojewódzki Koordynator Projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, dyrektorzy miejskich i powiatowych jednostek pomocy społecznej, szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowego Urzędu Pracy.


A A A
09-01-2012
godz.13:12
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 26.05.2018 r. 1999203 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy