Pieniądze podzielone, ławnicy wybrani

7 października odbyła się sesja rady miasta. W jej programie znalazło się dziesięć uchwał dotyczących m.in. zmiany statutu, budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, programu mieszkaniowego na lata 2019-2025, wyboru ławników sądowych.

Przede wszystkim do budżetu wprowadzono 2,72 mln. zł dotacji pozyskanej z Funduszu Dróg Samorządowych na I
etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia. Poza tym o prawie 1,1 mln zwiększono dochody kasy miasta w związku ze
sprzedażą dwóch działek stanowiących część tzw. pól czerwonkowskich.

Zmiany w budżecie oświaty
O 585,6 tys. minister finansów zwiększył miastu subwencję oświatową, którą w zdecydowanej większości przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli (550,6 tys.). Skorygowano też kwoty dotacji, jakie ratusz przekazuje kilkunastu niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym. Łącznie w tym roku prywatne placówki edukacyjne otrzymają z budżetu 9,2 mln zł dofinansowania do swej działalności.  O 350 tys. zł zwiększono budżet ZKM refundując zakładowi koszty wynikające z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, do czego mają prawo uczniowie i studenci, mieszkańcy miasta, posiadacze Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.

Trzy projekty w „trójce”
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono trzyletni program „Skok w przyszłość – wspieranie kluczowych kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3”, na realizację którego udało się zdobyć 881 tys. zł unijnego dofinansowania. W jego ramach „trójka”  zaplanowała dwuletni cykl zajęć wyrównawczych i rozwijających umiejętności uczniów: z matematyki, przyrody, z bloku biologiczno-geograficznego, z języka angielskiego. Będą także zajęcia komputerowe, a uczniowie  ze specjalnymi potrzebami skorzystają z socjoterapii, zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Na ich przeprowadzenie wydzielono 827 tys. zł, natomiast na zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych 53,9 tys. zł. Wyposażenie sal lekcyjnych ma być kupione jeszcze w tym roku.
Szkoła otrzymała także 70,4 tys. zł na utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, przy czym 23,9 tys.
to pieniądze z budżetu a 46,5 tys. zł środki pozyskane przez ratusz z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych . Dodatkowo za 35 tys. zł, pochodzące ze zwiększonej subwencji oświatowej, SP/3 kupi pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych.

Ławnicy wybrani
Rada dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Zainteresowanych pełnieniem tej społecznej funkcji było niestety niewielu i z jedenastu miejsc radzie udało się obsadzić jedynie pięć. Od stycznia 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie orzekać będą Grażyna Gerasik, Róża Buraczyńska i Justyna Marciniak, a w Sądzie Okręgowym w Płocku Artur Gajda i Żaneta Zielińska.

Tak dla 600-lecia
Oddzielną uchwałą rada jednogłośnie podtrzymała swoją deklarację, że zapłaci za opracowanie projektu przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej, alei 600-lecia, a dokładnie jej odcinka od torów kolejki wąskotorowej do skrzyżowania z ulicą Trojanowską (bez mostu). Zadanie to miało być wykonane w ubiegłym roku, ratusz wybrał biuro  projektowe, lecz wykonawca nie był jednak w stanie w terminie wywiązać się z umowy. Umowę zerwano, a to oznacza, że dokumentację opracuje teraz inna firma. Na przygotowanie kompletu materiałów radni odłożyli prawie 115 tys. zł - w 2019 kwotę 15 tys., i 100 tys. w 2020. 

A A A
07-10-2019
godz.14:34
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 20.02.2020 r. 2741743 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy