Rusza jesienna deratyzacja

Przypominamy o obowiązkowej deratyzacji, jaką należy regularnie przeprowadzać na terenie miasta w piwnicach bloków, sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, targowisku miejskim oraz terenach wykorzystywanych przez firmy odbierające odpady komunalne.

Jak czytamy w obwieszczeniu burmistrza miasta z 20 września br., deratyzację należy przeprowadzić między 1 października a 31 grudnia.  

Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary miasta:

1) Osiedla mieszkaniowe, wielorodzinne na ulicach:

Aleja 600-lecia, Aleja 600-lecia 90 (baza ZKM), Stefana Batorego, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Długa, Dywizjonu 303, Fabryczna, Farna, Gawłowska, Grunwaldzka, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Hotelowa, Jana Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja, Janusza Korczaka, Krakowska, Licealna, Lotników, Łuszczewskich,  1 Maja, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ogrodowa, Stefana Okrzei,  Osiedle Kolejowe, Parkowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pokoju, Rozlazłowska, Władysława Reymonta, Senatorska, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, 15 Sierpnia, Targowa, Toruńska, Trojanowska, Topolowa, Torowa, Warszawska, Wąska,  Wojska Polskiego, kpt. Wilhelma Kosińskiego, Księcia Ziemowita, Stefana Żeromskiego, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Żyrardowska

2) kanalizacja deszczowa na terenie miasta Sochaczew

3) kanalizacja sanitarna na obszarze całego miasta w tym terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Aleja 600-lecia oraz osadniki ściekowe

4) sieć ciepłownicza na terenie miasta Sochaczew

5) teren miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Kożuszkach Parcel

6) tereny przesypowni odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Sochaczew należących do przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne

7) teren Targowiska Miejskiego - ulica Pokoju 12 w Sochaczewie

 

Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności miejsca gromadzenia odpadów, piwnice, kotłownie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć kanalizacyjna oraz inne miejsca gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

W miejscach wyłożenia trutki obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności, winny być umieszczone ostrzeżenia "UWAGA TRUCIZNA".

Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody.

W dniu 1 października należy wyłożyć trutkę wg. pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach wyszczególnionych w punkcie 1 i pozostawić wyłożone trutki do 31 grudnia uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie.

W czasie wyłożenia trutki uniemożliwiać do nich dostęp zwłaszcza dzieciom.

Zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.

A A A
01-10-2019
godz.10:17
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 20.02.2020 r. 2741754 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy