Niepełnosprawni wystartują pod patronatem Pary Prezydenckiej RP

Po czterech latach przerwy powraca jedna z najbardziej popularnych imprez sportowych tego typu w kraju. XXII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych odbędą się 5 czerwca na stadionie MOSiR przy ul. Chopina w Chodakowie. Dzięki decyzji władz powiatowych, miejskich, Stowarzyszenia „Ja-Ty-My” i przy wsparciu posła Macieja Małeckiego, niepełnosprawni ponownie będą mieli możliwość sportowej rywalizacji. Tegoroczną edycję obejmie Patronatem Honorowym Para Prezydencka RP.

Pragnąc rozwijać współpracę i integrację osób niepełnosprawnych powiatu sochaczewskiego poprzez sport i rekreację oraz opierając się na doświadczeniach organizowanej imprezy pod nazwą „Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych” - starosta sochaczewski Jolanta Gonta wraz z burmistrzem Piotrem Osieckim oraz Tomaszem Musielskim, prezesem Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” podpisali w październiku ub.r. list intencyjny o przywróceniu tej imprezy sportowej, która poprzez swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie, charakter i organizację stanowiła ważną formę rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a przy tym była jedną z największych imprez tego typu w Polsce. W realizację pomysłu zaangażował się poseł na Sejm RP Maciej Małecki, który aktywnie wspiera działania zmierzające do organizacji zawodów.

Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie to wielkie święto społeczności z niepełnosprawnością. Zawody, które w roku 2019 obchodzić będą 22. edycję i tym samym zostaną wznowione po czterech latach przerwy, od początku pomyślane są tak, by mogła w nich wziąć udział jak największa liczba osób. Nie ma podziału na kategorie czy stopień niepełnosprawności. Są to zawody rekreacyjne o charakterze integracyjnym. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy ukończyli 16 lat, mają zgodę lekarza na udział i aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Taka otwartość każdego roku przyciągała do Sochaczewa ok. 300 osób gotowych do sportowej rywalizacji, reprezentujących ponad 30 placówek z całej Polski, co przekładało się na ok. 1000 osobo-startów podczas jednej edycji imprezy. Przyjęcie tylu sportowców, zadbanie nie tylko o sprawny przebieg zawodów, ale i zaplecze (chociażby gastronomiczne), o godne uhonorowanie zwycięzców, jest nie lada wyzwaniem. Organizatorzy jednak już od kilku miesięcy pracują nad tym, by przebieg imprezy nawiązywał swym charakterem do największych imprez sportowych. Wystąpiono też z zaproszeniem do Kancelarii Prezydenta RP z prośbą o patronat honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy nad zawodami.

Para prezydencka z uznaniem i życzliwością przyjęła informację o zaangażowaniu władz samorządowych powiatu sochaczewskiego i miasta Sochaczew w organizację tego wartościowego przedsięwzięcia, które służy popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością oraz stanowi doskonały przykład integracji Państwa środowiska lokalnego – mówi Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, informując, iż zaproszenie dotyczące objęcia patronatem zostało przyjęte.

Komitet organizacyjny zawodów tworzą: Maciej Małecki - poseł na Sejm RP, Jolanta Gonta – starosta sochaczewski, Piotr Osiecki - burmistrz miasta Sochaczew, Tomasz Musielski - prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”w Łodzi, Tadeusz Głuchowski - wicestarosta, Marek Fergiński - wiceburmistrz m. Sochaczew, Agata Kalińska - naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych w UM Sochaczew, Monika Osińska - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie, Katarzyna Kajak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Marcin Odolczyk - rzecznik prasowy Starostwa.

- Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku osób niepełnosprawnych, dla których często są to jedyne o tak wysokiej randze zawody sportowe, w których mogą wziąć aktywny udział. Stąd też nasza wspólna decyzja, by imprezę przywrócić i ponownie na stałe zapisać w kalendarzu sportowych wydarzeń na terenie powiatu – mówi starosta Jolanta Gonta.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

A A A
15-05-2019
godz.15:32
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 20.08.2019 r. 2563998 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy