Farna 13 i pałac w Giżycach - najlepsze

Pozostająca w prywatnych rękach kamienica przy ul. Farnej 13 mogłaby być filią muzeum ziemi sochaczewskiej wykorzystywaną do prezentacji sztuki czy organizowania lekcji muzealnych. Z kolei pałac w Giżycach miałby zachować swoją funkcję domu dziecka, przy czym najstarsi podopieczni zamieszkaliby w nowym pawilonie zbudowanym w miejscu nieistniejącej już oficyny.

5 kwietnia w patio kramnic miejskich otwarto wystawę pokonkursową prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej „Rewaloryzacja zabudowy Sochaczewa i Powiatu Sochaczewskiego”. Wernisaż połączono z wręczeniem nagród autorom najlepszych projektów. Konkursem od lat, od strony akademickiej, opiekuje się wykładowca politechniki, sochaczewianin, dr Cezary Głuszek. Biorą w nim udział studenci Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki, którzy w ramach prac semestralnych mają za zdanie opracowanie najlepszej koncepcji remontu, adaptacji lub rozbudowy obiektów budowlanych we wskazanych lokalizacjach miasta.

W tym do organizacji przedsięwzięcia włączyło się starostwo powiatowe i w związku z tym studenci oprócz kamienicy przy ul. Farnej 13 mieli do wyboru także zaaranżowanie architektoniczne dworu w Giżycach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na szlaku” w Załuskowie. Poza konkursem dwie grupy studentów pracowały nad dawnym folwarkiem w Czerwonce.

Sąd konkursowy przyznał dwie pierwsze nagrody. Trafiły one do Eweliny Cisak i Artura Kozłowskiego („Kamienica Farna 13 – galeria sztuki współczesnej”) oraz Moniki Rusteckiej, Iwony Krawiec i Katarzyny Wąsikowskiej („Pałac w Giżycach”). Drugie miejsce przyznano za projekt „SKARPA Towarzystwo Przyjaciół Sochaczewa – wystawy, biura, kawiarnia” autorstwa Dominiki Marczyńskiej i Anny Kominiak. Trzecie miejsce zajęli Dymitr Ryabow i Michał Suska z projektem „Schronisko turystyczne – pawilon, kawiarniany z salą konferencyjną”.

Nagrody pieniężne wręczali im burmistrz Piotr Osiecki i przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek. W wernisażu wzięli udział także m.in. wicestarosta Tadeusz Głuchowski, wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, reprezentująca płocką delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Karolina Pacholec, radni miasta, starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski z wicestarostą Marią Wróblewską, wieloletnia szefowa urzędu konserwatorskiego w Płocku Ewa Jaszczak.

 

Ewelina Cisak o projekcie „Kamienica Farna 13”

- Celem jaki nam przyświecał było poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej w Sochaczewie a także tchnięcie nowego życia w kamienicę. Postanowiliśmy stworzyć przestrzeń poszerzającą ofertę muzeum, ale też miejsce ogólnodostępne, przyjazne dla mieszkańców.

Artur Kozłowski o projekcie „Kamienica Farna 13”

- Widzimy tu miejsca dla pracowni, otwarte przestrzenie do spotkań i warsztatów. Ponieważ pomieszczenia są za niskie, proponujemy usunięcie stropu i odsłonięcie pięknej więźby dachowej. W dobudowanej części stworzyliśmy też kącik gastronomiczny.

Monika Rustecka o projekcie „Pałac w Giżycach”

- Założyliśmy zachowanie obecnej funkcji, czyli pomieszczenia pałacowe nadal byłyby wykorzystywane przez dom dziecka. Udało się w tej przestrzeni i dobudowanej części zmieścić trzy oddziały dla dzieci od 10 do 18 roku życia. Dzieci miałyby do dyspozycji teren z boiskiem, placem zabaw i miejscem na ognisko. Pałac wraz z otoczeniem byłby bardziej otwarty na okolicznych mieszkańców, a park stanowił miejsce spotkań, organizacji imprez integrujących podopiecznych domu i mieszkańców Giżyc.  

A A A
05-04-2019
godz.11:03
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 19.06.2019 r. 2504573 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy