Szóstka ze sztandarem

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 6 imienia Króla Władysława Jagiełły zgromadziła przedstawicieli samorządu, placówek oświatowych z terenu całego powiatu, przyjaciół „szóstki”, a przede wszystkim społeczność uczniowską i nauczycieli miejskiej podstawówki. Szkoła dołączyła do szlachetnego grona „Jagiellonek”, a więc placówek oświatowych noszących imię jednego z najznamienitszych władców w historii Rzeczypospolitej.

Witając zebranych i dziękując im za przybycie dyrektor Jadwiga Sikorska uzasadniła wybór Władysława Jagiełły na patrona. Przypomnijmy, że jego imię nosiła pierwsza Szkoła Podstawowa nr 6, następnie Gimnazjum nr 2, w które została przekształcona w wyniku reformy edukacji z 1999 roku. Wraz z powrotem ośmioklasowych szkół podstawowych społeczność „szóstki” postanowiła nie wdrażać w tym względzie zmian.

- Decyzją rady pedagogicznej, rady rodziców i uczniów zadecydowaliśmy że patronem naszej szkoły pozostanie Władysław Jagiełło. Jest to wielka postać. Władca zapisał się jako zwycięzca spod Grunwaldu i pogromca potęgi zakonu krzyżackiego, data 15 lipca 1410 roku pozostaje jedną z najważniejszych w historii Polski – mówiła dyrektor Sikorska.

Następnie przewodniczący Sylwester Kaczmarek odczytał uchwałę Rady Miejskiej z czerwca 2018 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej imienia Władysława Jagiełły. Do zasług założyciela dynastii Jagiellonów odniósł się poseł Maciej Małecki.

- Był jednym z najwybitniejszych władców, który zwyciężał i obronił Polskę przed olbrzymim niebezpieczeństwem. Gdyby Władysław Jagiełło nie pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem, nie wiadomo czy dziś nasz kraj znajdowałby się na mapie. Chciałbym, aby uczniowie SP nr 6 mieli swojego patrona za wzór. – powiedział. – Chciałbym żebyście tak jak on w swoim życiu zwyciężali, nie tylko dla siebie i swoich rodzin, ale i naszego miasta oraz ojczyzny. Król Władysław Jagiełło był władcą nowoczesnym, inteligentnym i wytrwałym – takich cech i wam życzę.

  - Powstała w 1989 roku Szkoła Podstawowa nr 6 poszczycić mogła się krótką, bo zaledwie 10-letnią historią. Mimo to z sukcesami wpisała się w edukacyjną mapę miasta. – mówił zastępca burmistrza Marek Fergiński. – „Szóstka” od początku mogła poszczycić się dobrą bazą dydaktyczną, sportową, wykwalifikowaną kadrą. Po 30 latach ponownie uczestniczymy w nadawaniu szkole imienia władcy, pod którego rządami polska rozkwitła. Niech dzisiejsza data będzie dla środowiska tej szkoły symbolem nowego otwarcia i kontynuacji dotychczasowego sukcesu.

W kolejnym punkcie programu uroczyście przekazano sztandar – najpierw na ręce dyrektor Jadwigi Sikorskiej, a następnie pocztowi sztandarowemu SP nr 6. Nastąpiło również symboliczne wbicie gwoździ w drzewce, do czego zaproszono gości. Na koniec zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów „W imię mojego narodu…”.

Wśród honorowych gości poniedziałkowej uroczystości (4.03) znaleźli się: poseł Maciej Małecki, radni Sejmiku Województwa  Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Łukasz Gołębiowski, starosta Jolanta Gonta, przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, zastępcy burmistrza Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Danuta Szewczyk-Kozłowska, radna i nauczycielka SP nr 6 Zofia Denisiewicz, skarbnik miasta Jolanta Brzóska, proboszcz ks. Kazimierz Wojtczak, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Joanna Niewiadomska-Kocik, prezes zarządu powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Helena Bajurska, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Kształcenia Nauczycieli Mirosława Rogala, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Beata Fergińska, komendant hufca ZHP Krzysztof Wasilewski, Marek Jabłoński z-ca komendanta policji, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Paweł Piątkowski, Lucyna Tępczyk – pierwsza dyrektor SP nr 6 oraz Teresa Zawisza-Chlebowska – dyrektor działającego do 2018 roku w murach „szóstki” Gimnazjum nr 2. Licznie stawili się również, dyrektorzy miejskich i powiatowych szkół oraz przedszkoli, poczty sztandarowe, współpracujące z placówką firmy, instytucje, organizacje pozarządowe, media. Uroczystość prowadzili Julian Tasiecki - kierownik administracyjny wraz z Joanną Adamiak, nauczycielką SP nr 6.

 

 

A A A
04-03-2019
godz.13:27
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.05.2019 r. 2471439 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy