Nikt nie może być głodny

Ważna informacja dla mieszkańców naszego miasta mających trudności finansowe. Na ostatniej sesji Rady Miasta jednogłośnie do 150 proc. podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania. Władze szacują, że wsparcie trafi dzięki temu do kilkuset osób więcej niż dotychczas.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” będzie realizowany w latach 2019-2023 w całej Polsce i zostanie na niego przeznaczone 2,75 mld zł z budżetu państwa. Z programu może skorzystać blisko 1,2 mln osób. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Takie wsparcie trafi do osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe. Stanowi ono 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, czyli 1051 zł dla osób samotnie gospodarujących i 792 zł na osobę w rodzinie.

Jak mówił na sesji zastępca burmistrza Marek Fergiński, z dożywiania korzystają w równych proporcjach dorośli i dzieci. W ostatnich dwóch latach było to około 1,2 tysiąca sochaczewian.

Miasto od lat finansuje posiłki w szkołach, Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Jadłodajni Matki Teresy z Kalkuty, działającej przy kościele św. Wawrzyńca. Opłaca też posiłki młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych oraz uczącej się poza granicami miasta, np. w szkole w Erminowie. Program w 60 proc. finansowany jest z budżetu państwa, a w 40 proc z budżetu miasta.

W 2017 roku 32 uczniów sochaczewskich szkół korzystało z posiłków w uproszczonym trybie, czyli przyznanych na podstawie decyzji dyrektora. W uzasadnionych przypadkach może on ją podjąć samodzielnie, bez konieczności posiadania decyzji administracyjnej w tym względzie i wcześniejszego ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak przekazała nam naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Joanna Kamińska, z dożywiania korzysta spora grupa emerytów i rencistów, ludzie samotni z najniższymi świadczeniami. Osoby te ponoszą znaczne wydatki m. in. na niezbędne lekarstwa, tym samym mają mniej pieniędzy na żywność.

- Osoby starsze i samotne mogą skorzystać z możliwości wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie lub posiłku wydawanego w stołówce im. Matki Teresy z Kalkuty – mówi Joanna Kamińska. - Z dożywiania w stołówce korzystają m.in. osoby bezdomne. Wsparcie dla sochaczewian obejmuje również przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów spożywczych. Ubiegać należy się o nie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dyrektor MOPS Zofia Berent przyznaje, że zjawisko bezdomności jest bardzo trudne do oszacowania. Często osoba teoretycznie jest bezdomna – nie posiada meldunku, ale faktycznie zamieszkuje np. u rodziny czy znajomych, oczekując na przyznanie lokalu socjalnego. Inni posiadają stały adres, ale pod nim nie przebywają, prowadząc życie na ulicy. Ci, którzy chcą przyjąć pomoc, mogą liczyć na wsparcie MOPS. Sochaczew ma podpisane placówkami, gdzie mogą zostać umieszczeni. Na koniec przypominamy, że osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w zakresie dożywiania, opału na zimę, ciepłej odzieży, zasiłków a także pomocy psychologicznej i prawnej powinny się udać  do Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie przy al. 600-lecia 90.

Agnieszka Poryszewska

A A A
01-02-2019
godz.18:45
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 21.08.2019 r. 2564627 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy