Konsultacje społeczne

Ratusz przeprowadzi konsultacje społeczne, w których pod ocenę mieszkańców poddany zostanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. projektu uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Czas konsultacji: od 28.01.2019 r. do 11.02.2019 r.

Wskazany wyżej dokument, wraz z drukami na których można składać uwagi, zostanie upubliczniony w dniu 28.01.2019r. poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacyjnej

https://konsultacje.sochaczew.pl

Opinie na temat projektu uchwały można będzie składać od 28.01.2019r. do 11.02.2019r. w Biurze Klienta Urzędu Miejskiego oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.sochaczew.pl

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

A A A
28-01-2019
godz.11:21
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 21.08.2019 r. 2564627 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy