Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Sochaczew 2019

 

Zapraszamy do udziału w biegu TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH to siódma ogólnopolska edycja, a u nas goszcząca od roku. Bieg wystartuje o godz. 12.00 w Sochaczewie na Placu Kościuszki 3 marca 2019r.
 
W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników 150 darmowych pakietów startowych związanych głównie z pamięcią o Leonie Lechu Beynerze - (Paweł Jasienica) - oficerze Armii Krajowej. Na pakiet ma szanse każdy kto wyśle swoje zgłoszenie do biegu głównego na dystansie 1963m na adres: zgloszeniamosirsochaczew@gmail.com.
 
W biegu malucha biorą udział wszystkie przedszkolaki urodzone najpóźniej w 2013roku czyli 6 latki.
Oprócz biegu głównego odbędzie się również bieg malucha dla dzieci w wieku przedszkolnym, urodzonym od 2014r, otrzymają one koszulki z logo Sochaczew - bądź w centrum sportu.
 
Dla wszystkich zwycięzców uczestników przygotowane są medale!
 

 

Zgłoszenie osoba pełnoletnia

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej

REGULAMIN

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - SOCHACZEW 2019

I – CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

– tzw. Żołnierzom Wyklętym.

3. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

II – ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Miasto Sochaczew (Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych)

III – TERMIN, DYSTANS, CHARAKTERYSTYKA TRASY

Bieg odbędzie się 3 marca 2019 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Bieg główny odbędzie się o godz. 12:00.

Dystans biegu głównego wynosi 1963 metrów.

Trasa - Droga asfaltowa, płaska– Sochaczew: Staszica – skrzyżowanie z ul. Warszawską - Traugutta - pętla (nawrót) przy skrzyżowaniu z ul. 15 Sierpnia i ul. Licealną – Traugutta - skrzyżowanie z ul. Warszawską - ul. Staszica - skręt w ul. Toruńską - skręt w ul. Farną - Plac Kościuszki.

Biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz. 10.00 na Placu Kościuszki.

IV – PROGRAM MINUTOWY BIEGU

 • godz. 10.00         - Otwarcie biura zawodów,
 • godz. 11.00         – Oficjalne otwarcie biegu, prelekcja dotycząca życia Leona Lecha Beynara (Paweł Jasienica - oficer Armii Krajowej, uczestniczył w walkach o Wilno, przebywał w niewoli sowieckiej, przesłuchiwany przez NKWD),
 • godz. 11:30        – Start biegu malucha dla przedszkolaków – 196,3m
 • godz. 12.00        – Bieg główny 1963m

                                           - dekoracja zwycięzców,

                                            - wręczenie nagród,

                                             - zakończenie imprezy.

V – ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w biegu jest bezpłatny.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 lat. Zaleca się, by każdy uczestnik wykonał aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu.
 • Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 • Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Organizator dopuszcza   udział   osób   poniżej   12-tego   roku   życia   wyłącznie   pod   opieką   i   na odpowiedzialność  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych, którzy  także  będą  brali  udział
  w  Biegu.
 • W biegu malucha mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, urodzone najwcześniej w 2013r.
 • UWAGA! PAMIĄTKOWE PAKIETY STARTOWE OTRZYMA PIERWSZE 150 ZGŁOSZONYCH OSÓB
  W BIEGU GŁÓWNYM. Dzieci biorące udział w biegu malucha otrzymują koszulki przygotowane przez Miasto Sochaczew.
 • Zgłoszenia wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres e-mail zgłoszeniamosirsochaczew@gmail.com.

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124, lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”,

oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Zebrane dane mogą być przekazywane: dane mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych  oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu.

VI- NAGRODY

 • Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymają pamiątkowe puchary
  i nagrody rzeczowe.
 • Medale pamiątkowe wraz z pakietem startowym dla pierwszych 150 zgłoszonych osób. Pozostali uczestnicy otrzymają medale za udział.
 • Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w biegu malucha w kategorii chłopców i dziewcząt otrzymają pamiątkowe puchary.
 • Wszyscy zawodnicy Biegu Malucha otrzymają koszulki z nadrukiem „Sochaczew bądź w centrum sportu” oraz medale za udział.

VII – DODATKOWE ŚWIADCZENIA

 • Opieka medyczna na starcie, mecie i na trasie,
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne
  na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

VIII – Opis trasy

Długość trasy: 1963m

Sochaczew, ulicami: Staszica od ul. Narutowicza – skrzyżowanie z ul. Warszawską - Traugutta - pętla (nawrót) przy skrzyżowaniu z ul. 15 Sierpnia i ul. Licealną – Traugutta -  skrzyżowanie

z ul. Warszawską - ul. Staszica - skręt w ul. Toruńską - skręt w ul. Farną - Plac Kościuszki.

UWAGI KOŃCOWE!

 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
 • Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, – dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
A A A
30-01-2019
godz.12:11
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 21.08.2019 r. 2564626 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy