Poznaliśmy składy komisji Rady Powiatu
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Znane są już składy osobowe sześciu stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie. Powołana została również Komisja Rewizyjna i po raz pierwszy nowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Ustalenia te zostały przyjęte na grudniowej sesji Rady Powiatu.

Komisje mają służyć organowi uchwałodawczemu, usprawniając podejmowanie uchwał i umożliwiając wybór rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla danej jednostki samorządu.

W obecnej kadencji Komisję Rewizyjną tworzą: Sylwester Lewandowski - przewodniczący, Filip Kopka - zastępca oraz Aneta Sowińska, Daniel Janiak, Jerzy Żelichowski.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu   w   Sochaczewie - nowej komisji, której powołanie wprowadziła nowelizacja ustaw samorządowych, weszli: Aneta Roskosz - przewodnicząca, Daniel Janiak jako zastępca, a także Filip Kopka, Wojciech Ćwikliński i Jerzy Krupa.

W Komisji Budżetowej pracować będą: Aneta Sowińska - przewodnicząca, Jan Aleksander Łopata - zastępca, Jolanta Gonta, Bogdan Dobrzyński i Agnieszka Ptaszkiewicz.

Z kolei Komisji Statutowo - Regulaminowej przewodniczyć będzie Bożena Samson, jej zastępcą został Robert Gajda, członkami zaś: Andrzej Kierzkowski, Tadeusz Głuchowski oraz Wanda Dragan.

W skład Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki weszli: Daniel Janiak - przewodniczący, Anna Ulicka - zastępca przewodniczącego oraz Tadeusz Głuchowski, Jerzy Krupa, Jerzy Żelichowski.

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Sochaczewie pracować będzie w składzie: Tadeusz Głuchowski - przewodniczący, Bogumił Czubacki - zastępca przewodniczącego, Jolanta Gonta, Andrzej Kierzkowski oraz Agnieszka Ptaszkiewicz.

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego tworzą: Andrzej Kierzkowski - przewodniczący, Sylwester Lewandowski jako zastępca oraz Anna Ulicka, Robert Gajda i Dariusz Zielski. Natomiast Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sochaczewie przewodniczyć będzie Filip Kopka. Na jego zastępcę wybrano Bogdana Dobrzyńskiego, w skład komisji weszli także: Bożena Samson, Aneta Roskosz i Dariusz Zielski.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

A A A
28-12-2018
godz.07:54
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 17.06.2019 r. 2500553 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy