"Mały ZUS" - zgłoszenie tylko do 8 stycznia!

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z "małego ZUS-u" od 2019 r., mają czas do 8 stycznia na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia. Podobnie 7-dniowy termin obowiązuje w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.

Następnie ponformuj ZUS o wysokości przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Powyższe informacje należy przekazać w formie imiennego raportu miesięcznego (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) - jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

UWAGA! „Mały ZUS” pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

ZUS będzie mógł weryfikować poprawność przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Sprawdź, czy spełniasz warunki do skorzystania z małego ZUS: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2105933

 

A A A
02-01-2019
godz.13:36
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 23.07.2019 r. 2537320 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy