Sochaczew międzywojenny
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Najnowsza publikacja autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego zawiera chronologiczny wykaz dat i wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście, w okresie miedzy 11 listopada 1918 roku a 31 sierpnia 1939 roku. Znaleźć można w niej również mnóstwo ciekawostek, mało znanych faktów z życia codziennego Sochaczewa.

Pretekstem do powstania „Kalendarium wydarzeń historycznych Miasta Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)” była obchodzona w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Sam autor przyznaje, że jest to jedna z jego książek, na której powstanie miał niewiele czasu.  Mimo to „Kalendarium” to skrupulatny opis tego, czym żyli nasi przodkowie. Autor uwzględnił w nim wydarzenia polityczne, samorządowe, kościelne, gospodarcze, kulturalne, a także wątki kryminalne. Warto nadmienić, że Bogusław Kwiatkowski skoncentrował się wyłącznie na wydarzeniach, do których dochodziło w granicach administracyjnych ówczesnego Sochaczewa. Nie znajdziemy w niej wiec informacji na temat Chodakowa, który został przyłączony do miasta w roku 1977.  Kalendarium zawiera łącznie 250 dat. Patronat honorowy nad publikacją objął Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Czym żyło więc nasze miasto między odzyskaniem przez Polskę niepodległości a wybuchem II wojny światowej? W tym względzie kalendarium stanowi bardzo pouczającą lekturę. To co było istotne dla ówczesnych mieszkańców, dzisiaj wydawać nam się może zupełnie abstrakcyjne. Przytoczmy więc kilka przykładów. 11 maja 1927 roku magistrat postanowił „pobudować dwa pomosty na rzece Bzurze przy wylotach ulic Farnej i Reymonta, aby ludność miała wygodę w nabieraniu wody”. Z kolei 6 października 1929 rozpoczęła się impreza o złowrogo brzmiącej nazwie VI Tydzień Lotniczo-Przeciwgazowy. Obejmował on m. in. „zawody strzeleckie z broni małokalibrowej o mistrzostwo powiatu sochaczewskiego oraz strzelanie z tejże broni do celu”. 11 kwietnia 1929 roku w mieście doszło do zbrodni - z rąk złodziei zginął starszy posterunkowy policji Piotr Walczak. Pogrzeb zastrzelonego funkcjonariusza odbył się z wielkimi honorami.

9 grudnia 1931 roku w Sochaczewie przeprowadzono spis powszechny ludności. Jak się okazało, zaledwie 72 proc. z blisko 11 tys. sochaczewian podało język polski jako swój język ojczysty. Pozostali wskazywali na jidysz, hebrajski i niemiecki. Czytać i pisać umiało 74 proc. ludności. Przejmujące wrażenia robią doniesienia z ostatnich stron kalendarium. Ludzie czują nadciągającą wojnę, pojawiają się afisze o powszechnej mobilizacji, mieszkańcy starają się pośpiesznie uporządkować swoje sprawy, w parafiach odbywają się ostatnie chrzty i śluby. 1 września 1939 roku Niemcy atakują Westerplatte, rozpoczynając w ten sposób kolejny, bardzo trudny rozdział w historii Sochaczewa i Polski, ale o tym mówić ma już kolejne wydawnictwo.

Publikacja docelowo stanowić ma bowiem część większej całości, która obejmować będzie 700 najważniejszych dat z siedmiu wieków istnienia miasta. Kalendarium obejmujące XX-lecie międzywojenne nabyć można w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie w cenie 20 zł.

 

A A A
07-12-2018
godz.09:44
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 17.06.2019 r. 2500556 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy