Za nami pierwsza sesja w nowej kadencji

W czwartek 22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej. Przyrzeczenie złożył również burmistrz Piotr Osiecki. W ten sposób rozpoczęła się pierwsza pięcioletnia kadencja naszych władz.

Obrady otworzył zgodnie z przepisami radny senior. Zaszczyt ten przypadł Edwardowi Stasiakowi. Już na wstępnie zebranym życzył, by kadencja była merytoryczna a współpraca przebiegała w życzliwej atmosferze, tak jak działo się to w poprzednich dwóch kadencjach. Na sesji pojawili się też starosta Jolanta Gonta wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, poseł Maciej Małecki, dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek, naczelnicy wydziałów, przedstawiciele policji i straży pożarnej. Obecna była również przedstawicielka Miejskiej Komisji Wyborczej Joanna Gala, która wręczała elektom akty powołań.

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Selena Majcher, Magdalena Zborowska oraz Piotr Pętlak. Skład prezydium uległ niewielkim zmianom. Tak jak w poprzedniej kadencji przewodniczącym rady będzie Sylwester Kaczmarek (PiS) a wiceprzewodniczącym Arkadiusz Karaś (PiS). Kamilę Gołszewską-Kotlarz na stanowisku drugiego wiceprzewodniczącego zastąpił Edward Stasiak (obydwoje z Sochaczewskiego Forum Samorządowego).

Następnie odbyło się zaprzysiężenie burmistrza Piotr Osiecki. W swoim wystąpieniu dziękował przede wszystkim mieszkańcom Sochaczewa a także osobom, które wspierały go podczas pracy nie tylko w trakcie kampanii, ale i w poprzednich latach, gdy pełnił funkcję burmistrza. Jego zastępcami nadal będą Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski. Burmistrz przedstawił również informację dotyczącą finansów miasta.

 - Moim zdaniem zadania realizujemy w sposób rzetelny i racjonalny, o czym świadczy m. in. nasza sytuacja finansowa. Dochody na rok 2018 to ponad 175 milionów złotych. Przez ostatnie cztery lata wzrosły o ponad 50 proc. – powiedział. -  Duży wpływ na ten wynik miały pozyskane środki zewnętrzne. Mowa tu o kwocie powyżej 50 milionów i inwestycjach za łącznie ponad 80 milionów złotych. Średnio każda inwestycja w 80 proc. była finansowana ze środków zewnętrznych – unijnych i budżetu państwa. Pokazuje to, jak wielki wysiłek inwestycyjny nasze miasto zrealizowało przez ostatnie cztery lata. Poziom zobowiązań do dochodu zmalał w trakcie ostatniej kadencji z 39 proc. do niecałych 26 proc. Widać więc, że lata 2014-2018 były z jednej strony czasem racjonalnego wydawania pieniędzy, a z drugiej bardzo dużego wysiłku finansowego i dużej aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

Piotr Osiecki odniósł się również do pracy naszego samorządu, na który składają się 23 jednostki organizacyjne, w których pracuje ponad 1,3 tys. osób.

- Większość jednostek związana jest z naszą oświatą, wychowaniem, pomocą społeczną, kulturą i sportem. Ich pracownicy odpowiadają za codzienne funkcjonowanie tego miasta. W mojej ocenie robią to bardzo rzetelnie – mówił. - Nasze miasto jest gotowe podejmować odważne wyzwania, w tym zupełnie niecodzienne – jak np. próba zagospodarowania wód geotermalnych. Mówię to z całą odpowiedzialnością, Sochaczew pod względem organizacyjnym i finansowym jest w bardzo dobrej kondycji. W tym miejscu musimy pamiętać, że jego największym kapitałem są mieszkańcy oraz pracownicy samorządowi, którym za ich codzienną pracę składam wielkie podziękowania.

Gratulacje nowo wybranym władzom Sochaczewa złożył poseł Maciej Małecki. Odniósł się do sentymentu, który łączy go z naszym ratuszem. Wyraził też chęć dalszego wspólnego prowadzenia działań i projektów na rzecz naszego miasta.

- Właśnie w tej sali składałem ślubowanie na radnego dwadzieścia lat temu. Wtedy to dziś wybrany ma wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pan radny Edward  Stasiak był już od dawna mocno zaangażowany w pracę samorządu. Jak widać upływ czasu nie osłabia, a umacnia zaangażowanie w nasze sochaczewskie sprawy – przypomniał. - Jako poseł deklaruję dalszą chęć wspólnego działania dla dobra Sochaczewa, chciałbym, by kolejne lata naznaczone były merytoryczną współpracą z radą miasta. Myślę, że na tej sali, gdzie udawało się to przez ostatnie dwie kadencje, warto, by przełożyło się to na rozpoczynającą się właśnie, wydłużoną pięcioletnią kadencję. Naszym wspólnym celem, niezależnie od dzielących różnic, powinno być miasto i jego mieszkańcy. Niech ta zwycięska drużyna wygrywa zarówno w dużych sprawach, jak most czy geotermia, jak i w sprawach dotyczących zwykłych ludzkich spraw i problemów. Warto, byśmy mogli po pięciu latach, gdy spojrzymy wstecz,  powiedzieć sobie: to była dobra kadencja.

Starosta Jolanta Gonta podkreśliła, że dla przeciętnego mieszkańca nie ma znaczenia czy jego sprawa podlega pod kompetencje miejskie czy powiatowe. Liczy się jedynie to, że jest ona sprawinie załatwiona. Jej zdaniem, choćby z uwagi na to, warto łączyć siły, wspólnie realizować zadania. Doświadczenia ostatniej kadencji są najlepszym dowodem na to, że jest to gwarancją efektywności  praktycznie w każdej dziedzinie.

- Nie mówię tu jedynie o inwestycjach w infrastrukturę drogową, budowaniu nowych obiektów użyteczności publicznej, ale też o kulturze, sporcie, edukacji. Wspólne działanie procentuje na każdym polu – zaznaczyła. – Uważam, że mieszkańcy to doceniają, czego najlepszym przykładem jest to, że kolejny raz obdarzyli nas zaufaniem. Widać to patrząc zarówno na skład rady powiatu, jak i miasta.

Nowo wybranym radnym i burmistrzowi gratulowali również reprezentanci rugbistów Orkana oraz honorowy obywatel Sochaczewa Krzysztof Wasilewski. Przewodniczący rady Sylwester Kaczmarek wręczył posłowi Maciejowi Małeckiemu pamiątkową tabliczkę z podziękowaniami za wieloletnią współpracę z sochaczewskim samorządem oraz niestandardowe w nią zaangażowanie.

Agnieszka Poryszewska

A A A
22-11-2018
godz.15:42
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 25.05.2019 r. 2470714 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy