RODO - uwaga na wyłudzenia!

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ostrzega, że w ostatnim okresie przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. Oszuści wysyłają przedsiębiorcom zawiadomienia o nieprawidłowościach wykrytych w wyniku przeprowadzonych „czynności sprawdzających”. Pismo takie jest opatrzone wizerunkiem orła, pieczęcią, podpisem i do złudzenia przypomina pismo urzędowe. Oszuści wzywają do zapłaty „opłaty fakultatywnej” na podane konto w terminie 7 dni. Straszą, że jej nieuiszczenie „grozi nałożeniem dodatkowej kary w wysokości do 20 mln euro lub do 4 % wartości wolumenu światowego obrotu przedsiębiorstwa”.

Ostrzegamy przedsiębiorców, aby nie dali się wprowadzić w błąd i nie dokonywali żadnych przelewów, a o zaistniałej sytuacji powiadamiali organy ścigania. Proszę pamiętać, że w Polsce jedyną instytucją uprawnioną do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz do nakładania administracyjnych kar finansowych jest UODO.

A A A
07-11-2018
godz.08:46
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 15.10.2019 r. 2619266 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy