Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie

W powiecie sochaczewskim nadal maleje bezrobocie. Obecnie jest na poziomie 6,2 proc., a Powiatowy Urząd Pracy miał ostatnio do dyspozycji ponad 270 ofert. Te i inne tematy omawiano 21 czerwca na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w starostwie.

Na pierwszym posiedzeniu w bieżącym roku, 20 marca, Powiatowa Rada Rynku Pracy dokonała podziału środków Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2018. Była to kwota w wysokości 4 611 200 zł, na którą składały się środki z Funduszu Pracy oraz pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Decyzją z 12 kwietnia br. środki z FP, przyznane na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych, zostały zwiększone o kwotę 29 600 zł. Rada na posiedzeniu 21 czerwca zmianę tę zaopiniowała pozytywnie.

Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w naszym powiecie. Sochaczewski PUP wciąż odnotowuje spadek bezrobocia. Na 31 maja w urzędzie było zarejestrowanych 2 156 osób bezrobotnych, w tym 1 118 kobiet. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 70 osób. W maju do rejestracji przystąpiły 233 osoby, 44 otrzymały prawo do zasiłku (w tym 34 kobiety).

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono ponad 300 osób, blisko połowę w związku z podjęciem pracy. W omawianym okresie urząd posiadał w dyspozycji ponad 270 ofert pracy.

Stopa bezrobocia w powiecie sochaczewskim na koniec kwietnia 2018 r. wynosiła 6,2%. Dla porównania w tym samym czasie wskaźnik ten wynosił 6,3% w kraju i 5,4% w województwie mazowieckim.

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski wskazał także podczas spotkania, iż zwiększa się liczba wniosków o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom. W pierwszej połowie roku do tutejszego Urzędu Pracy wpłynęło ich ponad 10 tys., podczas gdy w całym roku 2017 było ok 14 tys. (opr. sos)

A A A
03-07-2018
godz.09:42
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 18.08.2019 r. 2561550 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy