O G Ł O S Z E N I E

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:

III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem budynku przedpogrzebowego położonego w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 89 o łącznej powierzchni 1 105,18 m2, w tym pomieszczenia piwniczne i kotłownia o powierzchni 441,97 m2, wraz z terenem przyległym obejmującym schody, dojścia i podjazdy do budynku, plac przed wjazdem do garaży oraz teren zielony, zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.
Budynek wyposażony jest w następujące czynne instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych.
* Cena wywoławcza (miesięczna stawka czynszu) - 9,00 zł netto za 1 m2 pow. użytkowej. + 23% VAT
* Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu - 1 900,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90.

Wadium należy wpłacić do dnia 24.08.2017 r. na konto ZGK w Banku Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie 30 1240 1822 1111 0000 0720 7073. Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.
Z przetargu zostaną wykluczone osoby fizyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania finansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.
Budynek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami biura cmentarza komunalnego pod numerem telefonu: (46) 862 80 70.
Bliższe informacje można uzyskać w godz. 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu: (46) 862 81 06 wew. 28 lub (46) 862 80 70.
Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu i szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach internetowych: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl, zgk.sochaczew.pl.

A A A
21-07-2017
godz.12:46
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 21.07.2018 r. 2071005 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy