Nowi dyrektorzy miejskich szkół

Znane są już wyniki trzech konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych nr 1, 2 i 6 w Sochaczewie. Dwie z nich, "jedynka" i "szóstka", powstaną w budynkach obecnych gimnazjów przy Hanki Sawickiej i Staszica. Nierozstrzygnięte pozostały dwa inne konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli nr 6 i 7.

Od września poważnie zmieni się polski system oświaty. Wracają ośmioklasowe szkoły podstawowe, likwidacji ulegają gimnazja, w związku z tym burmistrz ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów nowopowstających placówek tj. szkół podstawowych nr 1 i 6. "Jedynka" mieścić się będzie w gmachu obecnego Gimnazjum nr 1, a "szóstka" zacznie działać od września w budynku obecnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica. Nieco inaczej było w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przedszkoli nr 6 i 7. Tam konkursy ogłoszono, gdyż dyrektorom kończyły się pięcioletnie kadencje. Już wiadomo, że szkołami podstawowymi nr 1, 2 i 6 pokierują Małgorzata Gorgis, Dariusz Kosiński i Jadwiga Sikorska, nauczyciele z minimum 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Każdy z kandydatów, by wygrać konkurs musiał do swojej wizji pracy szkoły przekonać większość z 12-osobowej komisji konkursowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Małgorzata Gorgis w oświacie pracuje od 1990 roku i od początku związana jest z jedną szkołą przy ul. Hanki Sawickiej (wkrótce ul. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego). W 1989 roku ukończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2000 roku studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. W latach 1990-1999 uczyła historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie, a po jej likwidacji tych samych przedmiotów uczyła w Gimnazjum nr 1. Przez rok była wicedyrektorem SP 1, od 1999 do 2007 roku wicedyrektorem Gimnazjum nr 1, a od września 2007 roku dyrektorem tej placówki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Dariusz Kosiński urodził się w 1971 roku, mieszka w Sochaczewie, z edukacją zawodowo związany od 1991 roku. Pracował w Państwowej Szkole Muzycznej, potem w Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim. Od 1998 do 2007 roku uczył w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie i jednocześnie od 2002 roku w Gimnazjum w Młodzieszynie. Od września 2007 r. był dyrektorem Gimnazjum w Młodzieszynie. Ukończył Wyższą Szkolę Pedagogiczną w Bydgoszczy (nauczyciel wychowania muzycznego), studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa - edukacja obronna. Odbył wiele kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Jadwiga Sikorska uczy od 33 lat. Ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach, podyplomowe studia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji obronnej oraz zarządzanie oświatą. W latach 1983-1989 pracowała w specjalnej szkole podstawowej w Mocarzewie, od 1989 do 1999 roku uczyła biologii w Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie, a po jej likwidacji, w tym samym budynku, ale już w Gimnazjum nr 2 dodatkowo edukacji dla bezpieczeństwa.

Za pierwszym razem nie rozstrzygnięto dwóch pozostałych konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli nr 6 w Chodakowie i 7 przy ul. Żwirki i Wigury, gdyż żaden z kandydatów nie zdobył wymaganej większości głosów.
Warto wyjaśnić, że tryb wyboru dyrektora szkoły czy przedszkola, obowiązujący w całej Polsce, określają rygorystyczne przepisy ministra edukacji. Do konkursu mogą zgłosić się wyłącznie osoby posiadające dyplom z zakresu zarządzania oświatą, kandydaci muszą mieć odpowiednie doświadczenie, gotową koncepcję rozwoju placówki i co najmniej dobrą ocenę z dotychczasowego miejsca pracy. W Sochaczewie o wyborze przyszłego dyrektora, w pięciu tegorocznych konkursach, decydowała dwunastoosobowa komisja, dlatego zwycięzcę powinno poprzeć minimum siedmiu jej członków. W komisji zasiadało po trzech reprezentantów burmistrza i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, po dwóch reprezentantów rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po jednym przedstawicielu ZNP i nauczycielskiej "Solidarności".
Obrady komisji są tajne. Każdy z jej członków podpisuje przed rozpoczęciem prac zobowiązanie do zachowania poufności co do przebiegu prac, jak i samego głosowania. Głosowanie także jest tajne - żaden z członków komisji nie wie, jak głosowali inni. Jawna jest jedynie informacja - czy kandydat zdobył bezwzględną większość w głosowaniu, czy nie. W dwóch przypadkach nie doszło do rozstrzygnięcia, zatem w wakacje przedszkolne konkursy trzeba będzie powtórzyć.

Daniel Wachowski

A A A
18-07-2017
godz.08:21
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 23.06.2018 r. 2035028 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy