Skarpa zabezpieczona na wieki

Zakończyły się prace związane z umocnieniem osuwiska za cmentarzem parafialnym przy ul. Traugutta. Efekt jest imponujący. Inwestycja warta ponad 4,5 miliona złotych, nie tylko zabezpiecza skarpę, ale również wpisuje się w szerszy plan zagospodarowania miejskiego odcinka doliny Bzury.

Sięgając do historii tego wielkiego przedsięwzięcia musimy się jednak cofnąć cztery lata wstecz. Trwające niemal dwa tygodnie opady deszczu oraz dwie gwałtowne ulewy, które przeszły nad naszym miastem, silnie nawodniły grunty. 4 czerwca 2013 roku spowodowało to osunięcie się skarpy i utworzenie w tym miejscu niemal pionowego urwiska. Niestety, ze względów bezpieczeństwa, koniecznością było przeniesienie z cmentarza 30 grobów.

 

Priorytetowa inwestycja

Uaktywnienie osuwiska wymagało podjęcia natychmiastowych działań. Z uwagi na możliwość dalszego podmywania skarpy przez wody opadowe, co wymusiłoby kolejnych około stu ekshumacji, konieczne było wykonanie kompleksowego zabezpieczenia zbocza przed dalszą erozją oraz ruchami masowymi.

Władze miasta obiecały rodzinom osób pochowanych na cmentarzu, że zrobią wszystko, aby skarpa został umocniona. Burmistrz Piotr Osiecki niezwłocznie podjął rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania budowy zabezpieczenia osuwiska. Spotkał się z deklaracją wsparcia w wysokości nawet do 10 mln zł. Przed rozpoczęciem inwestycji przystąpiono do badań geologicznych, a następnie na ich podstawie wykonano projekt techniczny inwestycji.

Wykonawcę przedsięwzięcia miasto wyłoniło wiosną 2016 roku. Okazało się, że jego koszt był o wiele mniejszy niż pierwotnie zakładano. Firma Strabag podjęła się wykonania wyznaczonych prac za kwotę 4.476.700 zł. Niemal w całości środki na ten cel miasto pozyskało z narodowego funduszu ochrony środowiska. Roboty budowlane rozpoczęły się latem ubiegłego roku.

 

Oszałamiający efekt

W środę 14 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie prac. W wizytacji inwestycji wzięli udział m.in. wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, minister Maciej Małecki, burmistrz Piotr Osiecki oraz jego zastępca Dariusz Dobrowolski, starosta Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Kaczmarek, naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji UM Urszula Cielniak, która z ramienia urzędu czuwała nad całością przedsięwzięcia oraz przedstawiciele firmy wykonującej konstrukcję (Strabag). Uroczystego poświęcenia nowej skarpy pokonał ks. prałat z parafii św. Wawrzyńca, Piotr Żądło.

- 4 czerwca 2013 roku był dniem o którym nigdy nie zapomnimy. Sprawa osunięcia się skarpy w Sochaczewie była tematem w ogólnopolskich mediach. Wspólnie, dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udało nam się szczęśliwie doprowadzić inwestycję do końca. Warto podkreślić, że tempo, zakres prac i końcowy efekt są imponujące. Rodziny pochowanych na cmentarzu przy ul. Traugutta mogą już spać spokojnie – mówił podczas oficjalnego oddania inwestycji burmistrz Piotr Osiecki.

 

Ściana wpisana w krajobraz

Zakres prac zleconych firmie Strabag obejmował m.in. usunięcie roślinności, zabezpieczenie powierzchni zbocza przy wykorzystaniu gwoździ gruntowych i stalowej siatki, zabezpieczenie skarpy przy wykorzystaniu gwoździ (kotew) gruntowych o długości 15 m, pokrycie zbocza stalową geosiatką i jej gwoździowanie. Kluczowym elementem była budowa konstrukcji oporowej w postaci kotwionej ściany żelbetowej wraz z przyporą wykonaną z koszy gabionowych posadowionych na palach zbrojonych o długości 190 metrów, które mają za zadanie zapewnienie stateczności całego zbocza.

Aby uniknąć ponownego osuwania się skarpy zamontowano system drenaży, kanalizacji deszczowej oraz korytek betonowych odprowadzających wody opadowe na skarpę poniżej umocnienia z wypełnionych kamieniami gabionów, które pozwalają poprawić stateczność całego obszaru osuwiska, jak również zapobiegają gromadzeniu się wody na tym terenie. Końcowym elementem były nasadzenia ochronne na całej powierzchni zabezpieczanej skarpy, które w przyszłości utworzą pas zieleni ochronnej i będą stanowić dodatkowy element zabezpieczający cała konstrukcje.

Warto też podkreślić, że inwestycja umocnienia osuwiska doskonale wpisuję się w szerszy plan zagospodarowania brzegu Bzury, na odcinku od ul. Podzamcze do przystani kajaków i plaży miejskiej znajdującej się przy ul. Moniuszki. Będzie ona stanowić jeden z elementów przyszłego ciągu pieszego, przebiegającego wzdłuż rzeki. Wcześniej jednak – jak mówił zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski – miasto jeszcze w tym roku na skarpie, na końcu ulicy Moniuszki, planuje wybudowanie tarasu widokowego.

Maciej Frankowski

 

A A A
19-06-2017
godz.14:35
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 21.07.2018 r. 2071081 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy