X edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zapraszają do składania zgłoszeń w jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy policji na terenie całego kraju, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem mogą zgłaszać: osoby indywidualne, organizacje i instytucje.

Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci dwóch ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jeden z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów na rzecz wdrażania  w środowiskach lokalnych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Zgłoszenia nadsyłać można za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru. Kandydatury nadesłane po do końca maja zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl

 

A A A
21-04-2017
godz.08:31
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 27.05.2018 r. 2000338 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy