Konsultacje społeczne

Ratusz przeprowadzi konsultacje społeczne, w których pod ocenę mieszkańców poddany zostanie tym razem projekt uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy biegnącej w kierunku południowym od ul. Nowowiejskiej do ul. Olimpijskiej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat w/w projektu uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Czas konsultacji: od 17.04.2017 r. do 1.05.2017 r.

Wskazany wyżej dokument, wraz z drukami na których można składać uwagi, zostanie upubliczniony w dniu 17.04.2017 r. poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacyjnej https://konsultacje.sochaczew.pl

Opinie na temat projektu uchwały można będzie składać od 17.04.2017 do 1.05.2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.sochaczew.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

A A A
13-04-2017
godz.15:53
 


podobne wiadomości

nadchodzące wydarzenia

czwartek, 14.12.2017 r. 1788181 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy