Patron dla „Osiemdziesiątki”

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie będą nosiły imię Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Powiatu w Sochaczewie.
Na początku marca br. do Rady Powiatu wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego ZS CKP w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład tej placówki. Wniosek zawierał uzasadnienie nadania imienia patrona dla Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 28 marca br. podczas 25. sesji Rady Powiatu decyzję o nadaniu imienia podjęto jednomyślnie.
- Serdecznie dziękuję Radzie Powiatu oraz Zarządowi Powiatu za wsparcie inicjatywy i podjęcie uchwały, w myśl której nasza szkoła będzie nosiła imię Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego. Wspaniale się składa, iż w roku jubileuszowym 90-lecia naszej placówki doczekaliśmy się swojego patrona, którego brakowało nam przez wiele lat – mówiła podczas obrad Julia Jakubowska, dyrektor ZS CKP.
Wybór postaci patrona szkoły poprzedzony był prężnymi działaniami w szkole. W jego wyborze udział brała cała społeczność „osiemdziesiątki”.
Ignacy Włodzimierz Garbolewski (1878-1933), syn Leonarda Garbolewskiego był pierwszym w odrodzonej Polsce starostą sochaczewskim. Warto podkreślić fakt, iż ze swojego majątku wydzierżawił plac pod budowę Sochaczewskiej Szkoły Rzemieślniczej, na którym obecnie funkcjonuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Przypomnijmy, iż pięć lat temu Ignacemu Włodzimierzowi Garbolewskiemu uchwałą Rady Miasta przyznano Tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

A A A
31-03-2017
godz.17:07
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 27.05.2018 r. 2000320 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy