Rewitalizacja i zmiany klubowe
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

10 marca odbyła się XXIII sesja sochaczewskiej rady miasta. Obrady trwały kwadrans, bo w programie znalazł się tylko jeden punkt, przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2017-2023.

LPR został uchwalony przez radnych na poprzedniej sesji, 31 stycznia, ale wrócił pod obrady, gdyż Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego sformułował do niego swoje wskazówki. O tym, że najprawdopodobniej władza wdrażająca będzie mieć uwagi do dokumentu, mówiła na styczniowej sesji Agnieszka Żandarska z Grupy Doradczej ATRIUM, pomagającej miastu w pracach nad LPR.

Jak zapewniał referujący ten temat wiceburmistrz Marek Fergiński, LPR poprawiono zgodnie z wytycznymi urzędu marszałkowskiego. To daje nam niema stuprocentową pewność, że LPR zostanie wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, co otwiera drogę do ubiegania się o dotacje unijne. Ratusz pracuje właśnie nad kilkoma wnioskami opierającymi się na dofinansowaniu UE. Część z nich chce złożyć jeszcze w marcu, zatem w tej sytuacji każdy dzień zwłoki ma znaczenie i stąd sesja rady zwołana w szybkim trybie, z jednym tylko punktem obrad.

W czasie sesji przewodniczący Sylwester Kaczmarek odczytał pismo szefowej klubu radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego, Krystyny Dybiec, o poszerzeniu jego składu o dwóch nowych radnych. Do klubu SFS przystąpili Jan Buczek i Jerzy Michalak, dotychczas związani z Porozumieniem Ziemi Sochaczewskiej. Tym samym SFS ma obecnie dziesięciu reprezentantów w dwudziestojednoosobowej radzie. Są to: Jan Buczek, Krystyna Dybiec, Marcin Cichocki, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Marek Kosieradzki, Marek Księżak, Jerzy Michalak, Stanisław Sobczak, Edward Stasiak i Magdalena Zborowska. Pięciu radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, a po trzech Wspólnota Samorządowa oraz Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej. (daw)

A A A
22-03-2017
godz.09:19
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 27.05.2018 r. 2000322 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy