Konsultacje społeczne

Ratusz przeprowadzi konsultacje społeczne, w których pod ocenę mieszkańców poddany zostanie tym razem projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat w/w projektu uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiot6w, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Czas konsultacji: od 17 .03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Wskazany wyżej dokument, wraz z drukami na których można składać uwagi, zostanie upubliczniony w dniu 17.03.2017 r. poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie konsultacyjnej https://konsultacje.sochaczew.pl

Opinie na temat projektu uchwały można będzie składać od 17 marca do 30 marca 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.sochaczew.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

 

A A A
14-03-2017
godz.08:28
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 27.05.2018 r. 2000328 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy