360 tys. dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew przez organizacje pozarządowe w 2017 roku z zakresu:

 

  1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.
  2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  4. Pomocy Społecznej.

                                                                                    

Komisja Konkursowa na posiedzeniu 2 i 13 lutego dokonała formalnej i merytorycznej oceny ofert. W terminie wpłynęło 70 ofert. Do oceny merytorycznej dopuszczono 69 ofert, z czego 64 uzyskało dofinansowanie, a 5 zostało rozpatrzonych negatywnie, ponieważ uzyskały mniej niż wymagane minimum 35 pkt. Z zabezpieczonych 389.800 zł rozdzielono 357.900 zł.

Poniżej wykaz zadań przeznaczonych do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2017 r. oraz wysokość środków zaplanowanych do ich współfinansowania przez Miasto Sochaczew.

 

Zadania z zakresu Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

 

Zakres I Zadanie Nr 1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Środki przeznaczone na zadanie: 16.000 zł, podzielono 9.800 zł

Nazwa Organizacji – Stowarzyszenia

Kwota

dofinansowania

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

2.500 zł.

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca

2.800 zł.

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew

4.500 zł.

 

 

 

Zakres I Zadanie Nr 2

Ochrona zdrowia - Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Środki przeznaczone na zadanie: 5.000 zł, podzielono 3.500 zł

Nazwa Organizacji - Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”

3.500 zł

 

 

 

Zakres I Zadanie Nr 3

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych

Środki przeznaczone na zadanie: 10.300 zł, podzielono 10.300 zł

Nazwa Organizacji – Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

2.000 zł

Fundacja Wesoła Chata

500 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew

1.500 zł

Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej

3.000 zł

Stowarzyszenie „Nasz Zamek”

2.500 zł

Stowarzyszenie Muzyczne Sochaczewska Orkiestra Dęta

800 zł

 

 

Zakres I Zadanie Nr 4

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców

Środki przeznaczone na zadanie: 18.500 zł, podzielono 18.500 zł

Nazwa Organizacji - Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Stowarzyszenie „Nad Bzurą”

1.500 zł

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

2.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club”

8.500 zł

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew

3.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR BASKET Sochaczew”

3.000 zł

 

 

Zakres I Zadanie Nr 5

Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych

 Środki przeznaczone na zadanie: 15.000 zł, podzielono 8.000 zł

Nazwa Organizacji - Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

5.000 zł

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”

3.000 zł

 

 

Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zakres II Zadanie Nr 1

Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym

Środki przeznaczone na zadanie: 50.000 zł, podzielono 50.000 zł

Nazwa Organizacji – Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy

26.000 zł

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca

12.000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”

12.000 zł

 

 

 

Zakres II Zadanie Nr 2

Organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych oraz wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

Środki przeznaczone na zadanie: 70.000 zł, podzielono 66.000 zł

Nazwa Organizacji - Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew

5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo”

5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club”

6.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”

3.000 zł

Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew

7.000 zł

Klub Sportowy „Bzura Chodaków”

5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew

3.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki

4.000 zł

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca

5.000 zł

Klub Sportowy Oldboy „ORKAN" Sochaczew

5.000 zł

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew

8.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy

4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR BASKET Sochaczew"

4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do i Karate Goju Ryu

2.000 zł

 

 

Zakres II Zadanie Nr 3

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych

Środki przeznaczone na zadanie: 40.000 zł, podzielono 40.000 zł

Nazwa Organizacji - Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club”

4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”

2.000 zł

Klub Sportowy „Bzura Chodaków"

5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „dwójka" Sochaczew

3.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki

4.000 zł

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego

4.000 zł

Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew

5.000 zł

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew

3.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo”

4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR BASKET Sochaczew”

3.000 zł

Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

3.000 zł

 

 

 

Zakres II Zadanie Nr 4

Wspieranie działań w zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Środki przeznaczone na zadanie: 10.000 zł, podzielono 7.740 zł

Nazwa Organizacji - Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca
w Sochaczewie

3.400 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie

4.340 zł

 

 

Zadania z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

Zakres III Zadanie Nr 1 

Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii

Środki przeznaczone na zadanie: 10.000 zł, podzielono 10.000 zł

Nazwa Organizacji – Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”

4.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie

6.000 zł

 

 

Zakres III Zadanie Nr 2

Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii

Środki przeznaczone na zadanie: 20.000 zł, podzielono 18.560 zł

Nazwa Organizacji – Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy

4.040 zł

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca

4.200 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”

10.320 zł

 

 

 

Zakres III Zadanie Nr 3

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania narkomanii

Środki przeznaczone na zadanie: 60.000 zł, podzielono 50.500 zł

Nazwa Organizacji – Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo”

10.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club”

6.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew

5.000 zł

Klub Sportowy „Bzura Chodaków”

9.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew

3.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki

5.000 zł

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego

5.000 zł

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca

2.000 zł

Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew

5.000 zł

 

 

 

Zadania z zakresu Pomocy Społecznej

 

Zakres IV Zadanie Nr 1

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego

Środki przeznaczone na zadanie: 65.000 zł, podzielono 65.000 zł

Nazwa Organizacji – Stowarzyszenia

Kwota dofinansowania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy

39.000 zł

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca

13.000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”

13.000 zł

 

A A A
24-02-2017
godz.09:00
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 26.05.2018 r. 1999310 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy