Rok okiem kamer
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim przedstawił roczny raport z pracy monitoringu wizyjnego. W 2016 roku operatorzy zarejestrowali 330 zdarzeń. Jest to znaczący spadek w porównaniu do poprzednich lat, kiedy to kamery rejestrowały ponad 700 incydentów rocznie.

Na terenie miasta rozlokowanych jest 16 kamer miejskiego monitoringu, obsługiwanych całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. System działa od 2008 roku i ulegał  przez te lata rozbudowie. Do głównych korzyści wynikających z wdrożenia sytemu monitoringu wizyjnego należy zaliczyć: zapewnienie porządku publicznego, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, przeciwdziałanie dewastacji i uszkodzeń mienia prywatnego i miejskiego, działania prewencyjne, kontrolowanie ruchu ulicznego, gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń.

W 2016 roku dyżurni Centrum Monitoringu Wizyjnego odnotowali 330 zdarzeń. Blisko 200 z nich zakończyło się interwencjami służb porządkowych. Jest to znaczący spadek liczby odnotowanych przestępstw i wykroczeń. Dla porównania w 2015 roku kamery zarejestrowały aż 747 incydentów.

Zarejestrowane zdarzenia podzielono na kilka kategorii. W minionym roku miały miejsce następujące incydenty: leżący i nietrzeźwi w miejscach publicznych (99), wykroczenia i kolizje w ruchu drogowym (92), spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (89), bójki i pobicia (4), niszczenie mienia (10), kradzież (1), pożary i podejrzenie ich wystąpienia (2), inne (33).

Mieszkańcy najwyraźniej doceniają pracę monitoringu, bo do UM wpływa coraz więcej wniosków od zarządców wspólnot mieszkaniowych, którzy chcą włączyć się w ten system.

Warto też zaznaczyć, że, oprócz monitoringu, do spadku liczby czynów zabronionych w znaczący sposób przyczyniły się wzmożone patrole policji na ulicach miasta. W ramach środków przekazanych przez Urząd Miejski, w minionym roku sochaczewscy policjanci odbyli 340 dodatkowych służb.

Jak czytamy w rocznym raporcie, wzrasta też świadomość mieszkańców naszego miasta i troska o wspólne bezpieczeństwo. Sochaczewianie coraz częściej reagują na sytuacje budzące jakiekolwiek podejrzenia i odbiegające od ogólnie przyjętych norm. Mieszkańcy w ubiegłym roku zgłosili 69 interwencji, dzwoniąc pod numer telefonu „dyżurnego miasta”. Przypomnijmy, numer 46 862-36-82 działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Mieszkańcy zgłaszali różnego rodzaju problemy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i potencjalnymi zagrożeniami porządku publicznego. Przykładowo, wpłynęła prośba o wyznaczenie i oznakowanie miejsc dla pieszych na nowo budowanym rondzie przy ul. Wyszogrodzkiej. Zgłoszono dwa uszkodzone parkometry na ul. Reymonta, przypadki drażniącego dymu ze spalonych śmieci, uszkodzenia dróg i chodników, awarie i braki oświetlenia ulicznego, przypadki błąkających się bezpańskich zwierząt. Dyżurni wysłuchali uwag do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów ZKM, przyjęli zgłoszenia o działkach przy terenach zalewowych, gdzie usypane były nielegalne zapory przeciwpowodziowe.

W każdym przypadku podjęte zostały działania pracowników monitoringu, polegające na powiadomieniu służb ratowniczo–porządkowych lub przekazaniu zgłoszeń do odpowiednich wydziałów i referatów urzędu miejskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Dodajmy też, że od 1 lutego 2016 roku monitoring miejski dostarcza informacji do radia Sochaczew o aktualnej sytuacji (utrudnieniach i natężeniu ruchu) na drogach naszego miasta.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

 

A A A
17-02-2017
godz.11:29
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 26.05.2018 r. 1999197 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy