Oświata i woda na sesji
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

W ostatnim dniu stycznia odbyła się XXII sesja Rady Miasta. W jej programie znalazło się siedemnaście uchwał dotyczących m.in. zmian w tegorocznym budżecie, stawek za wodę i ścieki na kolejny rok oraz podziału 1,5 mln złotych na asfaltowanie ulic osiedlowych, ich oświetlenie i odwodnienie.

Sesję rozpoczęto od minuty ciszy. Uczczono w ten sposób pamięć zmarłych w grudniu ub. roku Honorowych Obywateli Sochaczewa, Marii Gołkowskiej i ks. Józefa Kwiatkowskiego. W dalszej, roboczej części, radni zdecydowali m.in. o:
- Utrzymaniu na tym samym poziomie stawek opłat za wodę i ścieki. Cennik będzie obowiązywał od marca 2017 do końca lutego 2018. Radni powierzyli też ZWiK na rok sprawowanie opieki nad miejską siecią kanalizacji deszczowej. Za jej czyszczenie, konserwowanie i bieżące remonty spółka otrzyma 125 tys. zł.
- Udziale miasta w przebudowie powiatowej ulicy Trojanowskiej. Ratusz dołoży do remontu 1.480.000 zł. To będzie kolejny w ostatnich latach wspólny projekt miasta i starostwa. Poprzednio w partnerstwie remontowano ulicę Staszica na całej długości oraz most na Bzurze.
- Jednogłośnie zgodzili się podzielić 1,5 mln zł na nowe projekty drogowe. Zgodnie z propozycją burmistrza, jeszcze w tym roku asfalt i kanalizacja deszczowa pojawi się w ulicach Maczka, Kawalerzystów, Roweckiego, Andersa, Małej, Gagarina, Tęczowej i Malinowej (1,3 km). 200 tys. pochłonie budowa oświetlenia ulicznego przy Krzywoustego, Jedwabniczej, Wyspiańskiego, Wspólnej, Żniwnej, Szyszkowej, Siewnej, Topolowej, Leśmiana, Langiewicza, Kochanowskiego i Karwowskiej (3 km). 100 tys. wydzielono na projekty przebudowy układu komunikacyjnego na terenie dawnego „Chemitexu” oraz projekt drogi zapewniającej dogodny dojazd do działek inwestycyjnych na polach czerwonkowskich.
- Przyjęty został pakiet uchwał dostosowujących sochaczewski system oświaty do zmian, jakie wejdą w życie we wrześniu tego roku, związanych z wygaszaniem gimnazjów i tworzeniem ośmioklasowych szkół podstawowych. Najważniejsze założenia są takie:
- w budynkach obecnych Gimnazjów nr 1 i 2 utworzone zostaną Szkoły Podstawowe nr 1 i 6,
- obecni szóstoklasiści z „trójki” pójdą do VII klasy w Szkole Podstawowej nr 1, a szóstoklasiści z SP 4 dokończą edukację w Szkole Podstawowej nr 6. Nie będzie rozdzielania klas, gdyż w całości mają przejść do nowych placówek,
- od września w każdej z sześciu szkół podstawowych mają działać oddziały przedszkolne. Chodzi przede wszystkim o stworzenie dodatkowych miejsc w zerówkach. Kilka lat temu samorząd miał obowiązek przyjąć do przedszkoli jedynie wszystkie 6-latki, potem doszły 5-latki, ostatnio 4-latki. Od września miasto będzie zobowiązane zaopiekować się także wszystkimi 3-latkami.
- Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Kampinos w sprawie skierowania na trasę do tej miejscowości autobusów ZKM. Dzięki temu od 1 lutego do Kampinosu, w dni nauki szkolnej, można dojechać i wrócić trzema kursami - jednym porannym i dwoma popołudniowymi.
- Na koniec radni zdecydowali o nieodpłatnym nabyciu kilku działek w rejonie ul. Żyrardowskiej i Matejki, przeznaczonych pod budowę dróg oraz o sprzedaży 38-metrowego lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 5. Uchwalili też roczne plany pracy Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji stałych Rady Miasta.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

 

A A A
17-02-2017
godz.08:49
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 26.05.2018 r. 1999196 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy