Miasto skanalizowane
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Efekt ekologiczny Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap I” zrealizowanego przez ZWiK Sochaczew został osiągnięty. To wielki sukces spółki i władz miasta - cieszą się pracownicy ZWiK.

W przypadku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o. o. efekt ekologiczny projektu w umowie o dofinasowanie został określony jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 11 138 osób i ten wynik został osiągnięty. Nie należy zapominać, że zwiększenie liczby osób korzystających jest jednym z elementów efektu, kolejny to spełnienie przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków zlokalizowaną w Sochaczewie przy al. 600-lecia 69  zapisów Dyrektywy Rady 91/21/EWG z 21 maja 1991r. w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Oczywiście Miejska Oczyszczalnia Ścieków, jako jedyna w sochaczewskiej aglomeracji, spełnia zapisy tej dyrektywy a redukcja związków biogennych jest na poziomie 99-100%.

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew  etap I” realizowano następujące zadania:
KONTRAKT NR 1 - „Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  przy Al. 600-lecia” - realizacja w okresie październik 2010 r. - sierpień 2012 r.
KONTRAKT NR 2 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rozlazłów i Karwowo” - realizacja październik 2011 - kwiecień 2013 r.
W ramach Kontraktu nr 2 wybudowano 36 419, mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 3 tłocznie i 11 sieciowych przepompowni  ścieków.
KONTRAKT NR 2a - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gawłowskiej od ul. Batalionów Chłopskich do granicy z gminą Sochaczew” - realizacja marzec 2010 r. - lipiec 2010 r. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano 3 971 mb sieci kanalizacji sanitarnej.
KONTRAKT NR 3 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wypalenisko, część północna i Chodaków” - realizacja listopad - 2011 r. - kwiecień 2013 r. W ramach Kontraktu nr 3 wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 44 807 mb, 22 sieciowe przepompownie ścieków oraz 27 przydomowych przepompowni.
KONTRAKT NR 3a - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek oczyszczalnia - ul. Parkowa” - realizacja marzec 2010 r. - czerwiec 2011 r. W ramach Kontraktu nr 3a wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 6 171,5 mb oraz 4 tłocznie i 2 sieciowe przepompownie ścieków.
KONTRAKT NR 4 - „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum” - realizacja marzec 2011 r. -  czerwiec 2011 r.

W ramach Kontraktu nr 4 modernizacji poddana została sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  3 446,5 m  w ulicach: Wąska, Reymonta, 1 Maja,  osiedle 1 Maja, Świerczewskiego (obecnie Grabskiego), Cmentarna, Moniuszki, Hanki Sawickiej,  Słowackiego, Ziemowita, Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury, Dywizjony 303, Łuszczewskich.

Całkowita wartość Projektu: 105 567 818,91 zł, natomiast wartość dofinasowania to 50 410 591,52 zł.

Łączna długość wybudowanej sieci to 91,37 km, zmodernizowanej sieci 3,45 km oraz zmodernizowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Ten olbrzymi zakres robót został wykonany w stosunkowo krótkim czasie. Oczywiście nie jest to jedyny projekt spółki, który został zrealizowany i rozliczony z Funduszem, jednak największy i zakończony sukcesem, w którego powodzenie niektórzy nie chcieli wierzyć.

Do tego sukcesu przyczynili się mieszkańcy, którzy podłączyli swoje posesje do nowej sieci kanalizacyjnej.

ZWiK Sochaczew

 

A A A
05-02-2017
godz.09:34
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 27.05.2018 r. 2000335 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy