Przetarg na wydzierżawienie pomieszczenia na Targowisku Miejskim

Sochaczew, dnia 27.01.2017 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU

ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TARGOWISKU MIEJSKIM

– MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie pomieszczenia z niezależnym wejściem oraz  pełnym węzłem sanitarnym o  łącznej powierzchni 48,62 m2 (dotychczasowy sklep „BABY”) znajdujące się w budynku ATJ s. c.  ul. Pokoju 12, 96-500 Sochaczew. 

II Warunki przetargu.

 

Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż  35,00 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do  3 lat.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie pomieszczenia  w Sochaczewie ul. Pokoju 12 (dotychczasowy „BABY”) należy składać do dnia 28.02.2017 r. godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,  ul. Olimpijska 3  pok. 01/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2017 r. o godz. 10:15 w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie.

Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń

b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

c)      zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3  tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA .doc

A A A
27-02-2017
godz.14:47
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 23.06.2018 r. 2035029 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy