Karta Mieszkańca już czeka
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

By korzystać z tańszych biletów ZKM, parkowania czy basenu, wystarczy wyrobić w ratuszu Sochaczewską Kartę Mieszkańca. Wnioski pobrać można na parterze Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Klienta. 

W Sochaczewie funkcjonuje pięć programów zniżkowych. Są to: Sochaczewska Karta Rodziny 3+, Sochaczewska Karta Seniora oraz program Sochaczew Weteranom. Teraz dołączają do nich karta dla honorowych krwiodawców oraz ogólna karta mieszkańca.  Podobne karty funkcjonują już w wielu polskich miastach. Nie tylko w Sochaczewie przekonano się, że karty to nie jest kawałek plastiku umożliwiający uzyskanie rabatu, ale przede wszystkim element, który wyróżnia lokalną społeczność.

Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniona będzie każda osoba, która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jej zamieszkania jest Sochaczew. Karta Mieszkańca wydawana będzie dla jednej osoby na okres roku. SKM wydawać ma Urząd Miejski. Tam też składać należy wypełnione formularze, w których wskazać należy podstawowe dane, np. imię i nazwisko, adres, numer PESEL itp. Jak poinformowała nas naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM Joanna Kamińska, okres oczekiwania na kartę wynosi do 30 dni. Można ją odebrać osobiście lub przez pełnomocnika (wskazać można go we wniosku) w Urzędzie Miasta.

Posiadaczom Karty będzie przysługiwał szereg bardzo atrakcyjnych rabatów:
• 15 proc. zniżki na zakup normalnego biletu jednorazowego lub miesięcznego uprawniającego do przejazdu komunikacją miej- ską
• 15 proc. zniżki na zakup normalnego biletu jednorazowego lub karnetu uprawniającego do korzystania z oferty własnej Sochaczewskiego Centrum Kultury
• 15 proc. zniżki przy zakupie normalnych biletów jednorazowych lub karnetów na pływalnię „Orka” oraz na lodowisko i wypożyczenie łyżew w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• 15 proc. zniżki na zakup normalnych biletów jednorazowych do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
• 15 proc. zniżki w opłacie jednorazowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (z wyłączeniem opłat abonamentowych typu „M”)
• pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto

Podkreślić należy jednak, że zaproponowanych ulg nie będzie można sumować z innymi, wynikającymi z programów „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczewska Karta Seniora”, „Sochaczew Weteranom” i „Sochaczew honorowym dawcom krwi”. Jeśli jednak ktoś ma prawo do 50 proc. zniżki na śmieci wynikającej z karty seniora 75+ i jako krwiodawca 100 proc. zniżki na basenie, obie ulgi będą zapisane w pamięci Karty Mieszkańca.

Jednocześnie Urząd Miasta chce wdrożyć program zniżek i stosownych kart dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, których w naszym mieście mamy ok. 150. To kobiety, które oddały co najmniej 5 litrów krwi, i mężczyźni, mający na swoim koncie co najmniej 6 litrów oddanej krwi. Burmistrz proponuje, by w wymienionych już instytucjach miejskich osoby takie mogły korzystać z 50-procentowej zniżki, a komunikacją miejską poruszać się zupełnie za darmo. Dla Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia Narodu (po oddaniu 20 litrów krwi), których w naszym mieście jest obecnie 12, obowiązywać ma wszędzie 100-procentowa zniżka.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
19-01-2016
godz.10:08
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 23.10.2018 r. 2198665 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy